Predstavljanje knjige “Tomašanci-Palača-naselja iz mlađe kamenog, bakrenog i brončanog doba

U petak, 14. svibnja 2021. u 19 sati u Muzeju Đakovštine bit će predstavljena knjiga ‘Tomašanci – Palača – naselja iz mlađeg kamenog, bakrenog i brončanog doba”.

Publikacija je to koja se bavi vrlo bitnim arheološkim lokalitetom s prostora Đakovštine, a na kojemu su zaštitna istraživanja provedena 2008. godine, u okviru pripremnih poslova prije izgradnje dionice Đakovo – Osijek na autocesti A5.
Iz samog naslova publikacije iščitava se važnost ovog lokaliteta na kojemu su ljudi boravili i u mlađem kamenom dobu, i u bakrenom dobu te u brončanom dobu.
Detaljnije o samim istraživanjima i rezultatima te o samoj knjizi imat ćemo priliku čuti od voditeljice istraživanja i urednice knjige, dr. sc. Jacqueline Balen, muzejske savjetnice i voditeljice Pretpovijesnog odjela Arheološkog muzeja u Zagrebu.
Na predstavljanju će govoriti i dr. sc. Rajna Šošić Klindžić, izvanredna profesorica na Katedri za prapovijesnu arheologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, koja je ujedno i jedna od recenzentica knjige i Jelena Boras, kustosica arheološke zbirke Muzeja Đakovštine.
Pridružite nam se na predstavljanju i saznajte brojne zanimljivosti kojima je ovo istraživanje u Tomašancima obogatilo arheološku znanost i izvan granica naše regije.
Predstavljanje će se održati uz ograničen broj sudionika i poštivanje svih epidemioloških mjera.

 

Otvorena izložba “Putovi” Mirjane Marović

U subotu, 27. ožujka je u Muzeju Đakovštine otvorena izložba “Putovi” slikarice Mirjane Marović.
Iza slikarice je tridesetogodišnje djelovanje u slikarstvu. Rodom je iz Splita, a trenutno živi i radi u Zagrebu kao profesorica likovne kulture. Njezina djela su kromatski bogata i pročišćenih kompozicija. Okušala se i na relativno velikim formatima slika, ali i na minijaturama.
Izložba “Putovi” obuhvaća više zavičajnih i astralnih motiva, one koji je podsjećaju na oca, pjesnika Tonča Petrasova Marovića, njegov zavičaj i pisanje, a to su smokva i Sutikva  (kameni brežuljak pokraj mjesta Mravince), rozete solinske crkve Gospe od Otoka, zatim su tu i slike kojima odaje počast gradu Vukovaru, simboliziranom kroz motiv Oriona, sazviježđa fikisiranoga na prapovijesnoj vučedolskoj keramici. Slikarica je koristila pointilizam kako bi dodatno naglasila astralne motive na svojim slikama. Na otvorenju izložbe su govorili slikarica Mirjana Marović, ravnatelj Muzeja Đakovštine Borislav Bijelić, koji je javnosti predstavio život i rad slikarice te zamjenik gradonačelnika Robert Francem, koji je izložbu proglasio otvorenom.
Izložbu možete pogledati tijekom ožujka i travnja u Muzeju Đakovštine.

Videosnimku s otvorenja izložbe možete pogledati na ovoj poveznici: Đakovo live: otvorenje izložbe Putovi

 

Otvorenje izložbe Mirjane Marović “Putovi”

Pozivamo vas na otvorenje izložbe Mirjane Marović “Putovi”,
koje će se održati u subotu 27. ožujka 2021. u 11 sati u Muzeju Đakovštine.

Mirjana Marović rođena je 1967. godine u Splitu. Diplomirala je na Nastavničkom odjelu Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu, 1993. godine. Mirjana je slikarica, konzervatorica i ilustratorica. Članica je Hrvatske udruge likovnih umjetnika iz Splita i Udruge hrvatskih učitelja likovne izobrazbe iz Zagreba. Ciklus slika koji je nazvala “Putovi” i koji će biti izložen u Muzeju Đakovštine koncipirala je kao hommage zavičajnim prostorima, ali i istodobno odavanje počasti gradu Vukovaru, simboliziranom kroz motiv Oriona.

Otvorenje izložbe će se održati uz poštivanje epidemioloških mjera i uz ograničen broj sudionika kako bismo zaštitili sve okupljene.

Radujemo se što ćete posjetiti ovu izložbu!

Povijesni atlas Đakovštine

KOTAR ĐAKOVO 1702.

Na karti  Kotar Đakovo 1702. su navedena naselja koja su pripadala Kotaru Đakovo 1702. godine. To je ujedno i najstariji popis u našem atlasu. Označili smo navedena sela, grad Đakovo i jedan predij koji su se našli u popisu. Ovo je okosnica prostora kojega danas zovemo Đakovštinom. Kako je u trenutku popisa biskupska stolica bila ispražnjena (biskup Nikola Ogramić Olovčić je ubijen u Đakovu 1701. godine, a njegov nasljednik Petar Crnković nije uspio niti doći do Đakova prije nego je umro 1703. godine) vlast nad kotarom je preuzela Visoka dvorska komora, u čije je ime popis učinio Emerik Szadecky. Nedugo nakon popisa, novi đakovački biskup Đuro Patačić preuzeo je upravu nad đakovačkim vlastelinstvom. Već 1745. iz tog posjeda izuzimaju se sela: Mikanovci, Čajkovci, Strizivojna, Vrpolje, Andrijevci, Perkovci i Topolje, od kojih je samo Strizivojna, u današnje vrijeme, dio Đakovštine. U popisu se našlo i nekoliko sela koja danas više ne postoje, kao što su Radinovci, Lopušanci, Junakovci, Dubravnik, Bežanija… No, s druge strane, na popisu nema sela kao što su Široko Polje, Dragotin, Novi Perkovci, Punitovci, Krndija i ostali. Razlog tomu je što su ta sela nastala nešto kasnije.

Opisi mjesta su preuzeti iz knjige ”Naselja u Istočnoj Hrvatskoj krajem 17. i početkom 18. stoljeća”, preveo i pripremio Stjepan Sršan, Osijek, 2000.

Opisi su fokusirani na toponimske pojmove.

PRVA TOPOGRAFSKA IZMJERA (1781-1783)

Nakon dugogodišnjeg ratovanja protiv Osmanskog carstva, Habsburška monarhija je od sredine 18. stoljeća započela kartiranje svojeg teritorija. Naš prostor je došao na red početkom 1780-ih. Časnici za mjerničke i kartografske poslove temeljito su prošli prostorom Đakovštine, što je rezultiralo Prvom topografskom izmjerom, čije su karte objavljene u ediciji  ”Hrvatska na tajnim zemljovidima 18. i 19. stoljeća, Virovitička županija, u izdanju Hrvatskoj instituta za povijest, 2002. godine. Ova se izmjera još naziva i ”jozefinskom” jer je nastala angažmanom cara Josipa II. Osim detaljnih kartografskih prikaza, ova izmjera je donijela i zanimljive vojno – strateške opise svakog pojedinog naselja u Monarhiji, pa tako i naselja s prostora Đakovštine. Mi Vam u našoj karti donosimo sela koja su zabilježena u ovoj izmjeri i to prema sekcijama, donosimo i toponime koji su naznačeni na kartama, ali i nazive potoka i rijeka koji se poprilično razlikuju od današnjih. Nazivlje je preuzeto iz spomenute publikacije Instituta za povijest.

DRUGA TOPOGRAFSKA IZMJERA (1865-1869)

Karte prve i druge vojne izmjere pokrivaju čitavo područje Habsburške Monarhije, a mjerilo karata je 1:28 800. Uzrok tog mjerila je upotreba bečkog hvata kao osnovne mjerne jedinice. Ovaj je popis pokrenut u vrijeme cara Franje I. On je preminuo 1865., upravo kada je popis zahvatio naše područje. Popis je dovršen 1869. i nosi njegovo ime: Franciskanska katastarska izmjera.

TREĆA TOPOGRAFSKA IZMJERA (1869 – 1887)

Ova je izmjera nastala u vrijeme cara Franje Josipa I, pa po njemu i nosi ime Francjozefinska izmjera. Karte su rađene u dva mjerila, krupnije 1: 75 000 i detaljnije 1: 25 000. U našoj karti donosimo toponime zabilježene u obje karte. Sve mape od sve tri izmjere su dostupne na stranici mapire.eu, no poteškoću za prostor Đakovštine čini upravo ova detaljnija karta Treće izmjere, jer su greškom zamijenjeni listovi koji pripadaju Đakovštini, pa je praćenje kartografskog prikaza i stvarnog okoliša uvelike otežano, ali nikako nemoguće!

KATASTARSKE MAPE (19. STOLJEĆE)

Svako mjesto u Đakovštini ima svoju katastarsku mapu, koje su većinom datirane u 1863. godinu. Problem kod popisivanja toponima se manifestirao u neujednačenosti ovih mapa, pa imamo mape na kojima su detaljno prikazani svi objekti u naseljima, imena vodotokova, mlinovi, križevi krajputaši i ostali objekti, a postoje mape u kojima su informacije svedene na bezbojne linijske crteže bez oznaka i detalja. Prema tome je ovaj popis toponima svakako manjkav, jer je dostupnost izvora, nažalost, neujednačena. Unatoč tomu, na prostoru Đakovštine zabilježeno je  2 075 toponima sa katastarskih mapa, iako nas je  trenutna karta ograničila na samo 2000.

TOPONIMI I TRASA NA NACRTU PLOVNOG KANALA DRAVA – SAVA ILI OSIJEK – BROD

Kartografski izvor: https://maps.hungaricana.hu/en/OSZKTerkeptar/564/?list=eyJxdWVyeSI6ICJkcmF2YSBzemF2YSJ9

Sredinom 19. Stoljeća intenzivno se razmišljalo o povezivanju kako Dunava i Save plovnim kanalom, tako i Drave i Save. Nacrti koji su načinjeni oko 1840. godine sijeku prostor Đakovštine u smjeru sjeveroistok – jugozapad. Karte su vrlo vrijedne jer su poprilično detaljne i jer donose toponime za određena područja koja nisu pokrivena detaljnim katastarskim mapama. Zamislite kako bi naš prostor izgledao da je uistinu došlo do izgradnje ovoga kanala?

VODENICE NA KARTAMA 18. I 19. STOLJEĆA

Proučavajući karte Đakovštine iz 18. i 19. stoljeća primjećujemo jedno drugačije lice našeg prirodnog okoliša. Izvornije. Naš prostor je prošaran potočićima, koji su danas regulirani u kanale, kako potencijalne poplave ne bi ugrozile obradive površine i naselja koja im se nalaze u blizni. No, prije svih suvremenih hidromelioracijskih radova, tijekom 18. i 19. stoljeća (i ranije), stanovništvo Đakovštine koristilo je proizvodni potencijal okoliša u gospodarske svrhe, pa su tako na potocima i rječicama Đakovštine nicale vodenice u kojima se mljelo žito, kukuruz i raž, kako bi se dobilo brašno – sirovina za svakidašnji kruh. Dolaskom novih tehnologija, industrijalizacijskim napretkom i općenito elektrifikacijom, vodenice gube značaj i isplativost te ustupaju mjesto mlinovima velikih kapaciteta koji su građeni u gradovima ili u blizini trgovačkih ruta.

Vodenice se dalje, dijele prema mehanizmu:

Vodenice s horizontalnim kolom – žličarke ili kašikare (zbog oblika lopatica na pogonskom kolu)

Vodenice s vertikalnim kolom – na tumbaz – pogonsko kolo je postavljeno s bočne strane zgrade

                Vertikalno kolo može biti s nadlijevnim ili podljevnim sustavom. Podljevni sustav je najučestaliji kada su vodenice građene na izdubljenim kladama (kladarice) ili na lađama (Španiček, 1995: 94).

Žličarke su bile najjednostavniji tip vodenica i raširen po cijeloj Slavoniji. One su građene tako da je polovica zgrade oslonjena na obalu, a pola na drvenim stupovima iznad vodotoka (Kolar – Dimitrijević i Wagner, 2007:111). Velika je vjerojatnost da je većina vodenica u Đakovštini bila upravo ovakvoga tipa, iako se iz prikaza na katastarskim mapama ne može ova pretpostavka potvrditi. Jedino što se na pojedinim mapama može razlikovati jest podatak jesu li vodenice rađene od drveta (žuta boja) ili su zidane (crvena boja). Kako su suvare tj. suhi mlinovi građevine tipično kružnog tlocrta s užim pravokutnim nastavkom, i oni su vidljivi na pojedinim katastarskim mapama. Nedostatak ovakvog pristupa proučavanju Đakovštine u 19. stoljeću svakako je neujednačenost dostupnih katastarskih mapa. Naime, pojedine mape su bez ucrtanih objekata (kuća) i ostalih elemenata uključujući i toponime kao što je slučaj sa mapom Budrovci. Prema tome ovaj povijesni pregled nikako ne možemo smatrati gotovim niti na temelju njega izvlačti konačne brojke i zaključke statističke prirode, isključivo zbog pomanjkanja podataka.

Za pojedine vodenice koje su ucrtane na Treću topografsku izmjeru, navedena su i imena pa tako imamo Kličić vodenicu, Panjsku vodenicu, Staricu, Staricu gornju, Šurakovac, Kolaricu, itd. Na žalost, imenovane vodenice su izrazito rijetke na ovim kartografskim prikazima.

Kao referenca za položaje korištene su karte:

Prva topografska izmjera (1781–1783)

Druga topografska izmjera (1781–1783)

Treća topografska izmjera (1869-1887) 1: 75 000

Treća topografska izmjera (1869-1887) 1: 25 000

Katastarske mape (19. stoljeće)

Karte su dostupne za pregledavanje na stranici https://mapire.eu/en/

SUVREMENI TOPONIMI (TOPOGRAFSKA KARTA I HRVATSKA OSNOVNA KARTA)

Položajno smo označili sve suvremene toponime koji se koriste u službenoj kartografiji.

Preuzeti s Hrvatske osnovne karte (1:5000) i Topografske karte (1:25 000)

POTOCI, RIJEKE, IZVORI – NEKADA I SADA

Donosimo vam položaje izvora, lokvi i močila prema službenim hrvatskim kartografskim izvorima (TK 25 I HOK). Neki su naznačeni samo položajem, a neki i imenom.

Popisali smo potočiće i potoke koje je naznačio inžinjer Radoslav Franjetić, koji je početkom 20. stoljeća intenzivno radio na regulaciji vodenih tokova u Đakovštini. Njegova karta regulacija čuva se u Muzeju Đakovštine. Sve potočiće koje je imenovao, naveli smo u ovoj karti.

Potoci i rijeke koji su imenovani u službenoj Topografskoj karti i Hrvatskoj osnovnoj karti smo također docrtali kao posebne slojeve. Naravno, na kartama je naznačeno mnogo više vodotokova, no one koji nisu imenovani, nismo ucrtavali.

Naravno da se brojni elementi preklapaju u ovim kartama, ali zanimljivost su različita imena koja su nosili kroz različita vremena. Ovo je idealno mjesto da ih usporedite.

Virtualna izložba “Mišo upoznaje Đakovštinu”

Dragi posjetitelji Digitalne Noći muzeja, u albumu možete pogledati dječje radove koji su nam pristigli na temu “Mišo upoznaje Đakovštinu”. Mišo je desetogodišnji dječak pomalo neobičnog imena, koji jako voli boraviti u Muzeju i učiti nove stvari. Pristigao nam je velik broj radova, neka djeca su si dala truda pa su poslala nekoliko fotografija i crteža s Mišom, ali mi smo morali odabrati one koje su pokazali neko novo mjesto ili su fotografirani na drugačiji način, jer smo se morali ograničiti na maksimalno dvije fotografije/crteža od jednog autora. Zahvaljujemo se svima koji su sudjelovali i njihovim učiteljicama/učiteljima i roditeljima koji su to sve marljivo organizirali i poslali. Uživajte u brojnim talentima i budućnosti Đakova i Đakovštine. Dječja maskota Muzeja Đakovštine, Mišo je kroz dječje oči i njihovo vodstvo upoznao Đakovo u najboljem mogućem svjetlu.

MIŠO UPOZNAJE ĐAKOVŠTINU

Povodom ovogodišnje Noći muzeja, 29. siječnja 2021. godine, Muzej Đakovštine organizira virtualnu izložbu dječjih crteža i radova pod nazivom ”Mišo upoznaje Đakovštinu”.

Mišo je veseli i znatiželjni dječak, koji je nedavno postao naš najnoviji vodič u Muzeju Đakovštine. Zna sve o onome što se u našem muzeju čuva i sljedeći put kad dođeš, rado će te povesti u istraživanje muzejskih postava. Ali Mišo je tek kratko vrijeme u Đakovu i sada bi jako volio upoznati Đakovo i okolicu. Zato, djeco, pozivamo vas da povedete Mišu u otkrivanje Đakovštine i pokažete mu nešto što obavezno mora vidjeti u vašem mjestu, gradu, selu ili ulici. Ovo možete učiniti na dva načina:

ili:

Napišite gdje se to Mišo nalazi, svoje ime i prezime te dob i pošaljite nam crteže / fotografije na ahedji@muzej-djakovstine.hr (ili ih donesite u Muzej) najkasnije do 28. siječnja.

Predstavljena publikacija “Istraživanje baštine u Muzeju Đakovštine – Vodič za djecu”

U petak, 18. prosinca u Muzeju Đakovštine je predstavljena publikacija pod nazivom Istraživanje baštine u Muzeju Đakovštine – Vodič za djecu.
Vodič su predstavile autorice Jelena Boras i Ivana Dević, ilustratorica Dajana Karas i ravnatelj Muzeja Borislav Bijelić. Ova publikacija, namijenjena prvenstveno djeci, rezultat je dvogodišnjeg rada autorica i realizirana je uz potporu Ministarstva kulture i medija i Grada Đakova. Koncept vodiča je zamišljen na način da se on ispunjava prilikom posjeta Muzeju i kroz njegove postave otkrivaju odgovori na postavljena pitanja i zadatke. Kroz sve postave u publikaciji djeca mogu pratiti glavni lik Vodiča, dječaka po imenu Mišo. On je desetogodišnji istraživač u šokačkoj odjeći, koji svojim likom predstavlja spoj baštine i tradicije koje se protežu kroz ovaj Vodič. Vodič je dostupan za kupnju u Muzeju Đakovštine gdje čeka male  (i velike) istraživače da dođu po svoj primjerak i započnu vlastito putovanje kroz Muzej, svaki put otkrivajući nešto novo i dolazeći do novih spoznaja.
Videosnimka s predstavljanja publikacije dostupna je na sljedećoj poveznici: https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR3fmSK9ef3mJHHHGzuh6ij6CTm1Sy8N6UKY_ePLpFopiQ2BxqpYGqQMFWk&v=XbKlRQ5tYBk&feature=youtu.be

 

Predstavljanje publikacije “Istraživanje baštine u Muzeju Đakovštine – Vodič za djecu”

S velikim veseljem najavljujemo predstavljanje naše publikacije namijenjene djeci. Vodič su osmislile naše kustosice Jelena Boras i Ivana Dević, a ilustrirala Dajana Karas, mag. educ. art. Predstavljanje će biti u petak, 18.12.2020. u 19 sati.
Pridružite nam se na predstavljanju vodiča i upoznajte Mišu koji će vas povesti u uzbudljivu pustolovinu istraživanja baštine u Muzeju Đakovštine!
Promocija će se održati uz poštivanje trenutnih epidemioloških uvjeta i ograničenja. Promocija je dio manifestacije Svome gradu za blagdane.

 

plakat vodič za djecu

Otvorena “Izložba rijetko izlaganih slika iz Likovne zbirke Muzeja Đakovštine”

U petak, 11. prosinca otvorena je “Izložba rijetko izlaganih slika iz Likovne zbirke Muzeja Đakovštine.”
Izložba je nastala slučajno, iako je planirana za sljedeću godinu, nakon što je nekoliko izložbi koje su trebale biti postavljene tijekom godine otkazano iz razloga što to nisu dopustili epidemiološki uvjeti.
Muzej Đakovštine i u svojoj Likovnoj zbirci ima što ponuditi posjetiteljima, pravi primjer za to je ova izložba, za koju je važno naglasiti portrete nekadašnjih gradonačelnika Đakova, Antuna Niderlea (to je ujedno i najstarija slika koja je trenutno izložena i nedavno je nabavljena) te portret gradonačelnika Antuna Švarcmajera, autora Milana Tolića. Osim toga, treba istaknuti izložene slike Ise Junga, Ivana Heila, Predraga Golla i ostalih koji su na neki način bili povezani s Đakovom ili slikali vezano za Đakovo. Izložba je osmišljena tako da se kroz nju protežu poveznice Đakova i regije, istaknuo je autor izložbe Borislav Bijelić.
Zamjenik gradonačelnika Robert Francem proglasio je izložbu otvorenom. Izložba je sastavni dio manifestacije Svome gradu za blagdane, koja svake godine nudi različite sadržaje građanima za provođenje kvalitetnog slobodnog vremena u blagdansko vrijeme.
Posjetitelji mogu pogledati izložbu svakim danom tijekom prosinca ove i siječnja iduće godine, ponedjeljkom od 13 do 19 sati, a ostalim danima, uključujući i vikende, od 9 do 13 sati.

Video s otvorenja izložbe dostupan je na poveznici: https://www.youtube.com/watch?v=RiS-CvTCOp8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3PkzcXEYknPud2OPmpAFi6E30StohQGjg_d-OqgGlu0Em7S6Z3fTkdqg4

 

Otvaranje “Izložbe rijetko izlaganih slika iz Likovne zbirke Muzeja Đakovštine”

Pozivamo Vas na otvaranje “Izložbe rijetko izlaganih slika

iz Likovne zbirke Muzeja Đakovštine”

u petak, 11. prosinca 2020.  s početkom u 19:00 sati

u Muzeju Đakovštine

Izložba je dio manifestacije Svome gradu za blagdane

Nakon što smo 2017. godine u Muzeju Đakovštine postavili izložbu Suvremeni đakovački umjetnici u fundusu Likovne zbirke, a 2012. godine izložbu Akvizicije umjetničke zbirke 2002. – 2012. godine, u petak, 11. prosinca, u 19 sati, otvorit ćemo u Muzeju Đakovštine još jednu izložbu u kojoj ćemo predstaviti dio fundusa naše Likovne zbirke. Ovoga puta bit će to rijetko izlagane slike, inače uglavnom dobro poznatih slikara iz našeg šireg okružja. Posjetitelji će moći pogledati 28 radova izrađenih u različitim slikarskim tehnikama (ulja, akvareli, pasteli, crteži), nastalih u vremenskom rasponu od 1916. godine pa sve do sredine osamdesetih godina prošlog stoljeća. Među izloženim radovima moći ćete vidjeti slike Arpada Franje Mesaroša, Predraga Golla, Krunoslava Kerna, Zdravka Ćosića, Ise Junga, Cate Dujšin – Ribar, Ivana Rocha, Bože Kopića, Joze Jande i drugih.

PLAKAT izložba slika web_page-0001

Otvaranje izložbe će se održati

uz poštivanje trenutnih epidemioloških

mjera i ograničenja,

kako bismo zaštitili sve okupljene.

Radujemo se Vašem dolasku!

Za javnost prezentne aktivnosti Muzeja Đakovštine do kraja godine

Početkom ovoga tjedna završena je izložba slika Ivana Tišova postavljena povodom obilježavanja 150 godina od njegova rođenja. S tom izložbom približili smo se nadolazećim praznicima, a u vrijeme njihova trajanja u prostorijama Muzeja Đakovštine trebala je biti postavljena izložba “Omladinske radne akcije – dizajn ideologije.” Ona je, naime, planirana još za travanj mjesec tekuće godine, a potom u više navrata odlagana iz svima nama poznatih razloga. Iz istih razloga, nepovoljne epidemiološke situacije, bili smo prisiljeni odgoditi je i ovoga puta. Tu izložbu, u organizaciji umjetničke organizacije Kultura umjetnosti iz Zagreba i Muzeja Đakovštine, vjerojatno ćemo biti u mogućnosti postaviti tijekom 2021. godine.
Umjesto planirane izložbe, kako sada stvari stoje, postavit ćemo izložbu rijetko izlaganih slika iz fundusa Likovne zbirke Muzeja Đakovštine, a u planu nam je, do kraja godine, promovirati i knjigu kustosica Muzeja Jelene Boras i Ivane Dević “Istraživanje baštine u Muzeju Đakovštine – Vodič za djecu.”

IMG_20201203_0001_page-0001

Otvorena izložba “Ivan Tišov 1870.-2020.”

U petak, 10. listopada u Muzeju Đakovštine je otvorena izložba posvećena Ivanu Tišovu i kojom se obilježava 150 godina od njegova rođenja. Svjetovni dio izložbe izložen je u Muzeju Đakovštine, a prikupljen je iz više muzeja i galerija u Hrvatskoj, dok je sakralni dio izložen u Spomen-muzeju Josipa Jurja Strossmayera. Te su dvije izložbe objedinjene pod nazivom “Ivan Tišov 1870.-2020.” i posvećene su jednom od najznačajnijih i najplodonosnijih slikara s kraja 19. stoljeća i početka 20. stoljeća, rođenom viškovčaninu. Otvorenju je prisustvovao gradonačelnik Marin Mandarić koji je pozdravio ideju o izdavanju monografije o njegovom životu i djelu. O samom izazovu postavljanja izložbe su više govorili ravnatelj i autor izložbe Borislav Bijelić i upravitelj HAZU-ovog Zavoda u Đakovu, prof dr. Pero Aračić. Izložba je otvorena za posjetitelje do kraja studenoga.

Prilog s otvorenja možete pogledati na sljedećoj poveznici: Otvorenje izložbe Tišov Đakovo live

Otvaranje izložbe “Ivan Tišov 1870.-2020.”

Poštovani posjetitelji,
pozivamo Vas na otvaranje izložbe “Ivan Tišov 1870.-2020.”,
koje će se održati u petak, 9. listopada 2020.
u Muzeju Đakovštine,
s početkom u 19.00 sati.

Ivan Tišov zasigurno je jedan od prominentnijih hrvatskih slikara koji je svojim djelovanjem obilježio kraj 19. i prve dekade 20. stoljeća. Opus mu je velik i raznolik. U njemu posebno mjesto zauzimaju naručeni radovi za opremanje interijera najznačajnijih hrvatskih institucija na prijelazu stoljeća, pa i kasnije, sve do potkraj druge dekade dvadesetog stoljeća.
Ova izložba u Muzeju Đakovštine i izložba koja će biti postavljena u Spomen-muzeju biskupa Josipa Jurja Strossmayera  zamišljene su kao prigodne izložbe u vrijeme održavanja simpozija o njegovom životu i radu.
U Muzeju Đakovštine bit će predstavljen „svjetovni“ Tišov – portreti, aktovi i pejzaži, dok će se u Spomen-muzeju biskupa Josipa Jurja Strossmayera nastojati izložiti što veći broj
slika „sakralne“ provenijencije.

pozivnica tišov - web_page-0001

Ako to vremenski uvjeti dopuste, otvaranje će se održati u dvorištu Muzeja Đakovštine, a u suprotnom u izložbenoj dvorani Muzeja Đakovštine.
Otvaranje će se održati uz poštivanje svih epidemioloških mjera.

Otvorena izložba “Zašto je pčela važnija od čovjeka?”

U Muzeju Đakovštine, u petak, 14. kolovoza, otvorena je izložba Hrvatskog prirodoslovnog muzeja iz Zagreba, pod nazivom „Zašto je pčela važnija od čovjeka?“ Autori izložbe su dr.sc. Iva Mihoci, dr.sc. Zorana Sedlar i Petar Crnčan, mag.biol.exp.kustos. Otvorenju izložbe prisustvovao je jedan od koautora izložbe, Petar Crnčan. Ova izložba iz više razloga u pravi trenutak gostuje u Muzeju Đakovštine. Naime, Udruga pčelara Đakovština ove godine u kolovozu obilježava 95 godina postojanja te je njima u čast ova izložba otvorena upravo sada. Predsjednik udruge Željko Tomić ukratko je ispričao gotovo stogodišnju priču o pčelarstvu u Đakovu. Nakon osnivanja udruge 1925. postali su dio Udruge hrvatsko-slavonskog pčelarskog društva i od onda su održana brojna predavanja i edukacije za članove. Broj članova se kontinuirano povećava, danas broje više od stotinu članova i član su Hrvatskog pčelarskog saveza. Udruga je dobitnica Povelje zahvalnosti Grada Đakova i već tradicionalno sudjeluje u humanitarnom radu u gradu, donirajući med udrugama i vrtićima te pomažući socijalnoj samoposluzi i pojedincima ako se za to ukaže potreba.
Crnčan je govorio više o samoj izložbi, pojasnivši kako se izložba sastoji od tri dijela; prvi dio izložbe predstavlja pčelu kao jedinku i kao zajednicu, njezinu ekologiju, biologiju i sistematizaciju te kaste pčela. Središnji dio izložbe govori o odnosu pčele i čovjeka, tu se nalazi i dio zbirke tradicionalnih rukotvorina za pčelarstvo, a zadnji dio je odnos pčela i biljaka, to je odnos koji neprekidno traje već sto milijuna godina i kao sastavni dio su predstavljene biljne vrste koje su najvažnije za rad pčela, ali i kojima su pčele neophodne za opstanak. Ova izložba prva je u nizu iz ciklusa Hrvatskog prirodoslovnog muzeja posvećenog kukcima.
Gostovanje ove izložbe dio je kulturne manifestacije Đakovačko ljeto, o čemu je više govorio zamjenik gradonačelnika Robert Francem. Otvorenju je prisustvovala i Sanja Rogoz-Šola, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam Grada Đakova.
Izložba je otvorena za posjetitelje do listopada te je namijenjena i zanimljiva svim uzrastima. Posjetite Muzej Đakovštine i otkrijte i vi zašto je pčela važnija od čovjeka.

 

Otvaranje izložbe “Zašto je pčela važnija od čovjeka?”

Pozivamo Vas na otvorenje izložbe
Hrvatskog prirodoslovnog muzeja iz Zagreba
“Zašto je pčela važnija od čovjeka?”
koje će se održati u petak, 14. kolovoza 2020. godine,
s početkom u 19, 00 sati.
Muzej Đakovštine

Otvorenje izložbe će se održati u dvorištu Muzeja ukoliko to vremenski uvjeti dopuste,
uz poštivanje epidemioloških mjera kako bismo zaštitili sve okupljene.

Autorica koncepcije: dr.sc. Iva Mihoci
Autori: dr.sc. Iva Mihoci, dr.sc. Zorana Sedlar, Petar Crnčan, mag. Biol

pozivnica PCELE_

Otvorenjem ove izložbe Pčelarska udruga “Đakovština” Đakovo obilježiti će 95 godina postojanja.

Radujemo se Vašem dolasku!

Otvorena izložba “Izbor iz etno građe vlč. Mate Kneževića”

U petak, 24. srpnja 2020. godine, otvorena je izložba etno građe vlč. Mate Kneževića. Mato Knežević rodom je iz Vrpolja, iz šokačke obitelji, koja već godinama njeguje ljubav i očuvanje tradicijske baštine. Trenutno je župnik u Gradištu.
Kao uvod u otvorenje izložbe nastupila je muška pjevačka skupina Faši koja djeluje u sastavu KUD-a “Perkovčani” iz Novih Perkovaca.
Početnu riječ imao je ravnatelj Muzeja Đakovštine, Borislav Bijelić, koji je istaknuo kako je ova iznimno kvalitetna etnografska izložba trebala biti jedna od prvih manifestacija ovogodišnjih, zbog epidemiološke situacije, skraćenih Đakovačkih vezova. No, odustajanjem od Vezova, već postavljenu izložbu, nije bilo moguće otvoriti sve do danas.
Kustosica Ivana Dević, etnologinja Muzeja Đakovštine govorila je o samom odabiru predmeta koji su dio ove izložbe. U dogovoru s vlasnikom zbirke odlučeno je da će predmeti odabrani za izložbu biti bliski publici iz Đakova i okolice. Izložen je samo mali dio vunenih predmeta, marama, jednodijelki te kompleta muških i ženskih narodnih nošnji tipičnih za područje istočne Hrvatske. Zbirka Kneževićevog tradicijskog tekstila registrirana je kao kulturno dobro Republike Hrvatske, a broji 681 predmet. On je nastavio i dalje prikupljati etnografsku građu nakon registracije i sad ona broji više od 2000 predmeta.
Kustosici je to prva izložba kao etnologinji Muzeja Đakovštine.
Mato Knežević zahvalio se okupljenima na otvorenje izložbe i rekao nešto više o samoj izložbi, načinu odijevanja, vezanju marama, prošlosti predmeta i njihovoj etnološkoj vrijednosti.
Dogradonačelnik Robert Francem je zahvalio Mati Kneževiću i Muzeju Đakovštine za organizaciju ove izložbe koja se trebala idealno uklopiti u koncept Đakovačkih vezova. Nažalost, to nije bilo moguće, ali je na ovaj način posjetiteljima omogućen uvid u duh kulture i baštine koji Đakovo njeguje te je proglasio izložbu otvorenom.

Izložbu možete pogledati u Muzeju Đakovštine do 10. kolovoza.

Izložba “Izbor iz etno građe Mate Kneževića”

Poštovani posjetitelji i pratitelji stranice Muzeja Đakovštine, pozivamo vas na otvorenje izložbe “Izbor iz etno građe velečasnog Mate Kneževića”, u petak, 24. srpnja 2020., s početkom u 19.00 sati.
Paket epidemioloških mjera, koji je bio na snazi u Đakovu, je ukinut 18. srpnja i time su stvoreni uvjeti za otvorenje izložbe velečasnog Mate Kneževića.
Otvorenje izložbe će se održati u dvorištu Muzeja Đakovštine ukoliko to vremenski uvjeti dopuste.
Mato Knežević rođen je 1961. godine u Vrpolju. Završio je Katolički bogoslovni fakultet i postao svećenik. Bio je kapelan u Gradištu i Valpovu, župnik u Vladislavcima 5 godina, župnik u Garčinu 18 godina, a od 2017. godine župnik je Župe sv. Franje Asiškog u Gradištu.
Odrastao je u tradicionalnoj šokačkoj obitelj odakle i potječe njegova ljubav prema tradicijskom ruhu, ali i tradicijskoj baštini. U slobodno vrijeme bavi se očuvanjem, restauriranjem i konzerviranjem tradicijskog ruha i namještaja, a sudjelovao je i na nekoliko manifestacija koje promiču narodnu baštinu.
Njegova je zbirka registrirana kao zaštićeno kulturno materijalno dobro pri Ministarstvu kulture i zaista ima što ponuditi, u što se možete uvjeriti i sami prilikom posjeta izložbi.

pozivnica etno_page-0001

Izložba iz izbora etno građe velečasnog Mate Kneževića

Cijenjeni posjetitelji,
jedna od manifestacija uvrštena u ovogodišnji vezovski program trebala je biti i i izložba “Izbor iz etno građe vlč. Mate Kneževića”. Kako ove godine Đakovački vezovi, iz svima nam poznatih razloga, neće biti održani, već postavljenu izložbu odlučili smo ponuditi na uvid svima zainteresiranima, a svečano je otvoriti čim se za to stvore potrebni uvjeti.

Velečasni Mato Knežević rodom je iz Vrpolja, a ljubav prema tradicijskom ruhu stekao je još u djetinjstvu s obzirom na to da je odrastao u tradicionalnoj šokačkoj obitelji. Trenutno je  župnik župe sv. Franje Asiškog u Gradištu.
Njegova je zbirka registrirana kao zaštićeno kulturno materijalno dobro pri Ministarstvu kulture i zaista ima što ponuditi, u što se možete uvjeriti i sami ako je posjetite.

Izložbu možete pogledati u Muzeju Đakovštine svakim radnim danom, dakako uz poštivanje svih epidemioloških preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Pozivnica bez datuma

Predstavljena knjiga “Između partizana i pristojnosti”- Život i doba Svetozara Rittiga (1873.-1961.)

Kao što je i najavljeno, u petak, 12. lipnja, predstavljena je knjiga doktorice znanosti, Margarete Matijević, pod naslovom “Između partizana i pristojnosti” – Život i doba Svetozara Rittiga (1873.-1961.)

O knjizi su govorili sama autorica, Margareta Matijević, Stanko Andrić iz Instituta za povijest, Podružnica za Slavoniju, Srijem i Baranju, kao suizdavač knjige te ravnatelj Muzeja Đakovštine, Borislav Bijelić.
Ravnatelj Muzeja Đakovštine je predstavio autoricu i rekao nešto više o njezinome radu te pobliže upoznao okupljenu publiku s knjigom o kojoj je bilo riječi, a zatim je Stanko Andrić rekao nešto više o Svetozaru Rittigu.

Istraživanje povijesti neisrcpna je tema znanstvenika, pogotovo kad se radi o toliko bogatom i plodnom životu nekoga kao što je bio Svetozar Rittig.
Autorica je u ovoj knjizi nastojala dati prikaz njegovog života i djelovanja kroz ono što je mislila da bi moglo zaintrigirati čitateljstvo. Također ističe kako se pri pisanju doktorske disertacije, a zatim i knjige o svećeniku, književniku i znanstveniku Svetozaru Rittigu vodila isključivo nebrojenim činjenicama, koje svjedoče o njegovom značaju i radu, ali i zaslužnosti za brojne pozitivne stvari koje su se događale u periodu koji se u knjizi opisuje.
Predstavljena knjiga je plod autoričinog desetogodišnjeg istraživanja i brojnih pročitanih knjiga, članaka, časopisa i pregledanih arhivskih fondova, kako bi dobila što realniju sliku o Svetozaru Rittigu i činjenično je prikazala. Knjiga radi forme nije obuhvatila sve što je autorica tijekom godina prikupila o Rittigu te je najavila proširenje ove priče, temeljeći je na njegovog korespodenciji i svjedočanstvima koja su vrijedna spomenuti .
Zainteresirani knjigu mogu kupiti u Muzeju Đakovštine u Đakovu ili na internetskoj stranici Hrvatskog instituta za povijest, Podružnica za Slavoniju, Srijem i Baranju.

 

 

Predstavljanje knjige “Između partizana i pristojnosti”- Život i doba Svetozara Rittiga 1873.-1961.

 

U petak, 12. lipnja, s početkom u 19.00 sati, u Muzeju Đakovštine, održat će se predstavljanje knjige “Između partizana i pristojnosti”- Život i doba Svetozara Rittiga (1873.- 1961.)

Autorica knjige, Margareta Matijević rođena je 19. lipnja 1975. godine u Banjoj Luci, Bosna i Hercegovina.Na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 2001. godine studij jednopredmetne povijesti te stekla zvanje profesora povijesti. Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu diplomirala je 2004. godine petogodišnji studij teologije te stekla zvanje diplomiranog teologa.
2011. obranila je doktorsku disertaciju, na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, pod naslovom „Političko, crkveno i kulturno djelovanje Svetozara Rittiga 1873.-1961.”

Svetozar Rittig bio je puno toga – prije svega, katolički svećenik, a potom i političar te kulturni i znanstveni javni radnik, ministar u komunističkoj vladi, zastupnik, urednik Katoličkog lista, štićenik i suradnik J. J. Strossmayera, sveučilišni profesor, tajnik nadbiskupa Bauera, prvi župnik Župe svetog Blaža, dugogodišnji župnik Župe svetog Marka, osnivač i ravnatelj Staroslavenskog instituta, diplomat, novinar i književnik. Knjiga je rezultat autoričinog dugogodišnjeg istraživanja njegovog rada i djela.


Na predstavljanju će govoriti autorica, dr. sc. Margareta Matijević, dr.sc. Stanko Andrić, znanstveni savjetnik te mr.sc. Borislav Bijelić, ravnatelj Muzeja Đakovštine.

 

 

pozivnica rittig_page-0001

 

MEĐUNARODNI DAN MUZEJA

18. svibnja slavi se Međunarodni dan Muzeja. Tema ovogodišnje manifestacije je ”Muzeji za različitost i uključivost”. Ove godine je muzejska zajednica u cijelom svijetu suočena s posljedicama pandemije koronavirusa, bila prisiljena pronaći nove putove do svoje publike i nove načine privlačenja interesa za svoju djelatnost.

Muzej Đakovštine danas, 18. svibnja, otvoren je za sve posjetitelje do 19,00 sati. Ulaz je besplatan.

Osim fizičkog puta, omogućili smo i našoj virtualnoj publici da nas na jedan drugačiji način posjeti. Osmisili smo Virtualni Muzej Đakovštine u kojemu možete prelistati različite muzejske sadržaje.

Klikom na pojedini ”prozor” u aplikaciji bit ćete preusmjereni na različite odgovarajuće sadržaje. Možete prelistavati naše muzejske publikacije i prisjetiti se nekih naših prijašnjih izložbi ili prelistati naš časopis ”Zbornik Muzeja Đakovštine”. Možete i preslušavati audiovodiče kroz naše stalne muzejske postave. Možete i pregledavati našu kartu arheoloških lokaliteta u Đakovštini, a pripremili smo Vam i interaktivnu vremensku lentu s podacima iz Đakovačke prošlosti (koju svakodnevno nadopunjujemo). A za dozu razbibrige priredili smo Vam dva muzejska predmeta kroz igru puzzle, okušajte se u vještini i brzini slaganja.

Vidimo se u Muzeju Đakovštine, fizički i virtualno!

 

Muzej Đakovštine ponovno otvoren za posjetitelje
Dragi posjetitelji, od 28. travnja  smo ponovno otvoreni za rad s korisnicima i posjetiteljima, no dakako, uz pridržavanje preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Kako bi se smanjila mogućnost širenja virusa COVID-19 tijekom posjeta muzeju osigurali smo dezinfekcijska sredstva na ulazu, prostorije se redovito provjetravaju i čiste, a broj posjetitelja koji mogu boraviti istovremeno u muzeju je sveden na maksimalno pet osoba.
Odazovimo se pozivu nadležnih institucija za odgovornim ponašanjem na javnim prostorima te čuvajmo svoje zdravlje i zdravlje naših bližnjih.
MUZEJ ĐAKOVŠTINE PRIVREMENO ZATVOREN ZA POSJETITELJE

U skladu s odlukama Stožera civilne zaštite RH, i Stožera civilne zaštite Grada Đakova, a s ciljem sprječavanja širenja koronavirusa COVID-19, do daljnjega se odgađaju sva javna događanja u Muzeju Đakovštine (otvaranja izložbi, predstavljanje knjiga i sl.).

Muzej Đakovštine ZATVOREN JE ZA POSJETITELJE od 19. ožujka 2020. godine do daljnjih uputa o postupanju. Za eventualne upite vezane uz muzejsku građu i djelatnost Muzeja molimo obratite se telefonskim putem na broj

(031) 813 254

ili putem e – maila na adresu:

muzej.djakovstine@os.t-com.hr

 

O novim terminima odgođenih događanja pravovremeno ćemo Vas obavijestiti preko naše web stranice i društvenih mreža. I dalje ćemo redovito pratiti upute nadležnih Stožera civilne zaštite RH, te u skladu s njima prilagođavati radni režim. Zahvaljujemo se na razumijevanju i ponavljamo apel svih nadležnih stožera civilne zaštite o važnosti savjesnog i odgovornog ponašanja.

OBAVIJEST POSJETITELJIMA

U skladu s preporukama o ograničavanju okupljanja Stožera civilne zaštite RH, te preporukama Stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije, Stožera civilne zaštite grada Đakova i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a s ciljem sprječavanja širenja koronavirusa COVID-19, do daljnjega se odgađaju sva javna događanja u Muzeju Đakovštine (otvaranja izložbi, predstavljanje knjiga i sl.).

Muzej Đakovštine i dalje je otvoren prema redovitom rasporedu, a u razgledavanje postava primaju se pojedinačni posjetitelji. Muzej je zatvoren za grupne posjete od petka, 13. ožujka 2020. godine do daljnjih uputa o postupanju.

O novim terminima odgođenih događanja pravovremeno ćemo Vas obavijestiti preko naše web stranice i društvenih mreža. I dalje ćemo redovito pratiti upute nadležnih Stožera civilne zaštite RH, te u skladu s njima prilagođavati radni režim.

Zahvaljujemo se na razumijevanju i ponavljamo apel svih nadležnih stožera civilne zaštite o važnosti savjesnog i odgovornog ponašanja.

koronauputeplakat

 

Obilježena 150. obljetnica rođenja Ivana Tišova

U Viškovcima, rodnom selu likovnog umjetnika Ivana Tišova, 7. veljače 2020. godine svečano je obilježeno 150 godina od njegovog rođenja. Program je započeo otkrivanjem biste Ivana Tišova, koja je rad umjetnika Marijana Sušca, a koja se nalazi u samom središtu Viškovaca. Nakon otkrivanja, program se nastavio u mjesnom sportskom centru predavanjem i izložbom probranih Tišovljevih radova, koja je realizirana u suorganizaciji Muzeja Đakovštine i Općine Viškovci. Ondje  se velikom broju zainteresiranih posjetitelja obratio dr. sc. Pero Aračić, upravitelj Zavoda HAZU u Đakovu, a predavanje o Tišovljevom životnom i umjetničkom putu održao je ravnatelj Muzeja Đakovštine mr. sc. Borislav Bijelić.

Ovim svečanim činom započeo je program obilježavanja  života i djela ovog slikara, koji je svakako jedan od velikana hrvatske likovne umjetnosti. Program se nastavlja 3. i 4. travnja 2020. godine kada se otvaraju dvije izložbe Tišovljevih radova u Muzeju Đakovštine te u Spomen muzeju biskupa Josipa Jurja Strossmayera u Đakovu. Nakon toga organizirat će se znanstveni skup 15. svibnja 2020. godine na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu posvećen Ivanu Tišovu, a 5. i 6. rujna u Viškovcima održati će se 2. slikarska kolonija ”Ivan Tišov”. Organizatori programa obilježavanja su Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Zavod za znanstveni i umjetnički rad u Đakovu, Grad Đakovo, Općina Viškovci te Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu.

muzej (18) muzej (32) muzej (33) muzej (36) muzej (46) muzej (48) muzej (50) muzej (52) muzej (64)

Održana još jedna Noć Muzeja u Muzeju Đakovštine

U petak, 31. siječnja 2020. godine u muzejima, galerijama i kulturnim ustanovama diljem Hrvatske održana je kulturna manifestacija Noć muzeja, po petnaesti puta. Naš muzej se manifestaciji priključuje posljednjih jedanaest godina, pa tako i ove, 2020. godine. Kroz naš muzej prošetalo se 650 posjetitelja.

Program je započeo u 18 sati s radionicama izrade nakita. Voditelji radionica bili su profesorice Dubravka Sharmitzer, Sanja Lasić te Tamara Jakšić iz Srednje strukovne škole Antuna Horvata Đakovo te profesor Mario Jager i profesorica Ivana Zakanji iz Osnovne škole Franje Krežma iz Osijeka.  U jednom dijelu radionice polaznici su se upoznali s izradom različitih ukrasnih oblika od bakrene žice, a u drugome dijelu sa starohrvatskim pismom – glagoljicom, a njihove su vrijedne ruke u dva sata trajanja ovoga programa načinile mnoštvo prstenova, privjesaka i različitih elemenata nakita, a nadamo se i ponešto novoga naučili.

U 20 sati je započeo jednosatni program kojega su priredili članovi Foto – kino kluba Đakovo. Prikazani su filmovi ”Pinter” Stjepana Tosenbergera, ”Od ražove slame” Ivana Grizaka te ”Od klasa do klasa” Nade Varšava, i na kraju nekoliko epizoda ”Filmskih kronika Đakovštine” iz 1974., 1975. te 1976. godine.

U 21 sat je otvorena izložba ”Zlatno lice ravnice” autora Željka Subića. Izložba prikazuje dio slikarskog opusa s temom zavičajnog krajolika, koja je autentična i prepoznatljiva te često prisutna u sveukupnom opusu autora. Na otvorenju su uz autora sudjelovali ravnatelj muzeja, Borislav Bijelić, Marija Karlovčan – Subić te zamjenik gradonačelnika grada Đakova, Robert Francem, koji je izložbu i otvorio. Izložba gostuje u Muzeju Đakovštine do 29. veljače 2020. godine.

Završna točka programa bio je koncert tamburaškog ansambla ”Golden strings orchestra” pod vodstvom Marka Sesara. Ansambl čine studenti Akademije za umjetnost i kulturu iz Osijeka, a publici su se predstavili klasičnom umjetničkom literaturom. Na koncertu je sudjelovalo svih 14 članova ansambla, a o vrhunskom glazbenom doživljaju svakako svjedoči i brojna publika kojoj je izložbena dvorana bila tijesna.

Program se završio nekoliko minuta iza ponoći, a do 00:30 napustili su nas i posljednji posjetitelji. Zahvaljujemo se svima na sudjelovanju u programu i cjelokupnoj manifestaciji. Veselimo se daljnjim zajedničkim druženjima!

IMG_1110 IMG_1172 IMG_1179 IMG_1201 IMG_1209_2 IMG_1264 IMG_1279 IMG_1301 IMG_1303 IMG_1333 IMG_1349 IMG_1354 IMG_1367 IMG_1371 IMG_1403 IMG_1411 IMG_1414 IMG_1459

Program Noći muzeja 2020 u Muzeju Đakovštine

Muzej Đakovštine pridružuje se i ovogodišnjoj manifestaciji ”Noć muzeja” raznolikim programom od 18:00 do 00:30 sati. Priredili smo radionicu izrade nakita, projekciju Đakovačkih kronika, otvorenje likovne izložbe te glazbeni program. Vjerujemo da će naši posjetitelji pronaći nešto za sebe i uživati u zajedničkom druženju.

Naši kustosi na raspolaganju su svim zainteresiranim posjetiteljima za stručna vodstva, a muzejske publikacije prodavati će se po sniženim cijenama.

 

18:00 do 20:00 NAKIT S DAŠKOM POVIJESTI – radionica za djecu osnovnoškolskog uzrasta

Voditelji ovogodišnjih radionica su profesorice Dubravka Sharmitzer, Sanja Lasić te Tamara Jakšić iz Srednje strukovne škole Antuna Horvata Đakovo te profesor Mario Jager i profesorica Ivana Zakanji iz Osnovne škole Franje Krežma iz Osijeka. U radionici će se izrađivati nakit od bakrene žice te privjesci za ogrlice s motivima glagoljice. Uz malo mašte i vrijedne ruke pod budnim okom voditelja radionica polaznici će se okušati u stvaranju nakita na nesvakidašnji način. Prilika je ovo za upoznavanje i s jednim povijesnim pismom – glagoljicom!

20:00 – 21: 00 ĐAKOVAČKE KRONIKE – projekcija

U suradnji s Foto – kino klubom Đakovo i ove godine pružamo našim posjetiteljima jednosatni povratak u ne tako daleku đakovačku prošlost. Članovi đakovačkog Foto – kino kluba čuvari su ovih dragocjenih video uspomena na svakodnevna zbivanja u našemu gradu, a Noć muzeja je idealna prilika da ove uspomene podijele s velikim brojem naših sugrađana.

 

21:00 – 22:00 LIKOVNA IZLOŽBA AKADEMSKOG SLIKARA ŽELJKA SUBIĆA – otvorenje

Željko Subić je akademski slikar, rođen 1949. godine u Osijeku. 1970. godine diplomirao je na Pedagoškog akademiji u Zagrebu, a 1976. na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, u klasi prof. Ismara Mujezinovića. Od 1979. član je Hrvatskog društva likovnih umjetnika. Izlagao je u Hrvatskoj i inozemstvu. Živi i djeluje u Novoj Gradiški.

 

22:30 – 00:00 GOLDEN STRINGS ORCHESTRA – glazbeni program

Od 22:30 pripremili smo vam koncert tamburaškog komornog orkestra ”Golden strings orchestra”, kojega čine studenti osječke Akademije za umjetnost i kulturu. Uz tamburaške zvukove privest ćemo kraju još jednu ”Noć muzeja” u Muzeju Đakovštine. Pridružite nam se i ove godine.

Vidimo se u Muzeju Đakovštine!

poziv_2020 NOCMUZEJA_2

Predstavljen 14. broj Zbornika Muzeja Đakovštine

U petak, 20. prosinca 2019. godine, predstavljen je novi broj Zbornika Muzeja Đakovštine, a u ime uredništva zainteresiranoj publici su ga detaljnije približili ravnatelj Muzeja Đakovštine, Borislav Bijelić te kustosice Ivana Dević i Jelena Boras. Ovaj 14. broj Zbornika i dalje je fokusiran na prostor Đakova i Đakovštine, a autori radova dolaze iz različitih znanstvenih i obrazovnih ustanova. Ukupno je osam znanstvenih članaka, dva rada na građi te osam prikaza i recenzija. Zbornik sadrži i aktivnosti Muzeja Đakovštine u 2017. i 2018. godini te nekrolog posvećen Marinku Zirdumu.

Zbornik će biti dostupan za preuzimanje na web stranici Muzeja Đakovštine, na mrežnim stranicama Hrčka – Portala hrvatskih znanstvenih časopisa (https://hrcak.srce.hr/zmdj), a u tiskanom obliku je dostupan u suvenirnici Muzeja Đakovštine po cijeni od 40 kuna.

Predstavljanje 14. Zbornika Muzeja Đakovštine

Ovoga petka, 20. prosinca u 19 sati u Muzeju Đakovštine biti će upriličeno predstavljanje novog broja časopisa Zbornik Muzeja Đakovštine. Ovogodišnji broj Zbornika tematizira različite probleme, događaje i osobe kroz povijesnu, arhivističku, arheološku prizmu. Objavljeno je osam znanstvenih članaka, dva rada na izvornoj građi te osam prikaza recentnih tiskanih izdanja koja se dotiču prostora Đakova i Đakovštine.

Na predstavljanju će govoriti članovi uredništva Borislav Bijelić, Jelena Boras i Ivana Dević.

pozivnica ZBORNIK 2019 (1)_page-0001

 

 

Otvorena izložba ”Početci sestrinstva u Hrvatskoj i Đakovštini”

U srijedu, 4. prosinca 2019. godine u 19,00 sati u Muzeju Đakovštine otvorena je autorska izložba Tomislava Kovačevića koja tematizira povijest i početke sestrinskog zanimanja, s posebnim osvrtom na prostor Đakovštine. Tomislav je izložio brojne predmete kojima su se medicinske sestre svakodnevno služile pri obavljanju dužnosti i poslova koje je ovo plemenito zanimanje iziskivalo. Zanimljivost u izložbi su pokrivala za glavu te rekonstruirane uniforme sestara. Poseban dio programa otvorenja činila je i revija uniformi koju su nosile kandidatice za primanje u red Milosrdnih sestara sv. Križa. Izložbu je otvorio dogradonačelnik Đakova, Robert Francem.

Izložba je otvorena do 25. siječnja 2020. godine.

 

FCE_1421 IMG_9399 IMG_9403 IMG_9408 FCE_1388 FCE_1391 FCE_1405 IMG_20191204_194641

Otvorenje izložbe ”Početci sestrinstva u Hrvatskoj i Đakovštini”

U srijedu, 4. prosinca 2019. godine u 19,00 sati u Muzeju Đakovštine biti će otvorena autorska izložba Tomislava Kovačevića koja je nastala nakon dugogodišnjeg proučavanja i istraživanja povijesti sestrinstva u Hrvatskoj i Europi. Svakako je riječ o do sada nezasluženo nedovoljno istraženoj temi u čijem su fokusu požrtvovni djelatnici i djelatnice neprocjenjive vrijednosti kako u današnjem društvu tako i kroz prošlost. Izložbom će posjetiteljima biti pružen uvid u razvoj njege bolesnika od vremena prije nego li su postojale stručne obrazovne ustanove u Hrvatskoj, a svakako je vrlo zanimljiv i poseban segment koji se bavi Đakovštinom i početcima ovog plemenitog zanimanja u našim krajevima.

Autor izložbe, Tomislav Kovačević, rođen je 1988. u Đakovu gdje je i završio osnovnu školu, dok je srednju medicinsku školu završio u Zagrebu pri bolnici Sestara milosrdnica. Od 2011. godine boravi u Njemačkoj gdje stječe iskustva u sestrinskom zanimanju, dok je od 2019. godine zaposlen u Švicarskoj. Kako je razvio veliki interes za tematiku povijesti sestrinstva, prikupljao je različite podatke i predmete o temi, a ovom izložbom u Muzeju Đakovštine objedinjuje do sada prikupljeno znanje i građu. Njegovim vlastitim riječima ”sestrinstvo je umjetnost i putovanje”.

 

pozivnica sestrinstvo.cdr

Otvorena izložba ”Osijek na udaru brutalne agresije”

U petak, 8. studenoga u Muzeju Đakovštine je otvorena izložba ”Osijek na udaru brutalne agresije” autora Zlatka Dernaja, predsjednika braniteljske udruge Heroji Osijeka. Riječ je o multimedijskoj izložbi koja prikazuje agresiju na Osijek tijekom 1991., 1992. te 1995. godine. U sklopu izložbe prikazuje se i kratki dokumentarni film autora Branka Peka koji donosi snimke razaranja kulturnih, gospodarskih, civilnih, obrazovnih, zdravstvenih i ostalih objekata u Osijeku. Tijekom obrane grada život je izgubilo 1724 ljudi od čega 1327 branitelja te 397 civila. Kako sam autor navodi, izložba šalje poruku o apsurdnosti i strahotama rata te ukazuje na važnost održavanja mira i izgradnje mirne budućnosti za sve građane.

Na otvorenju su, osim autora, govorili ravnatelj Muzeja Đakovštine, Borislav Bijelić, zamjenik gradonačelnika Grada Đakova Robert Francem te izaslanica Ministra branitelja Sanja Ivković, koja je i otvorila izložbu. Svečanost otvorenja je uveličala ženska klapa ”Certissa” iz Đakova s pjesmama ”Moja domovina” i ”Bože, čuvaj Hrvatsku”.

Izložbu možete posjetiti u Muzeju Đakovštine do 22. studenoga.

72670731_10216985941292993_4255007774976507904_o 75371613_10216985920732479_135862928107634688_o 75627622_10216985918332419_3683723111099793408_o DSC_5143 DSC_5146 DSC_5148

Predstavljena knjiga ”Narodna stranka u Slavoniji i Srijemu 1883. – 1903.”

Da su kvalitetne znanstvene publikacije koje se bave prošlošću Đakova i Đakovštine iznimno važne i dobrodošle na lokalnoj kulturnoj pozornici svjedoči i okupljeni broj posjetitelja koji je prisustvovao predstavljanju knjige  ”Narodna stranka u Slavoniji i Srijemu 1883. – 1903.” autora dr. sc. Branka Ostajmera, prošle srijede u Muzeju Đakovštine. Na predstavljanju su, osim autora, sudjelovali i dr. sc. Dinko Župan, viši znanstveni suradnik te ravnatelj Muzeja Đakovštine, mr. sc. Borislav Bijelić.

Tematika ovoga izdanja, kao što je iz naslova vidljivo, vezana je uz prostor Slavonije i Srijema, a značajan dio se bavi i Đakovom te Đakovštinom, u čemu leži i svrha prestavljanja ove knjige đakovačkoj publici. Predstavljači su se, između ostalih, dotaknuli lika i djela Dragutina Khuen-Héderváryja pa je okupljena publika imala priliku čuti nešto više o razlikama između uvriježene slike lika i djela ovoga bana u hrvatskoj historiografiji te povijesnih činjenica koje su u posljednje vrijeme ovu sliku počele pomalo mijenjati. U predstavljanju je bilo govora i o  Mirku Hrvatu, đakovčaninu koji je bio predsjednik sabora u 19. stoljeću te o drugim istaknutim đakovčanima iz tematiziranog razdoblja.

 

DSC_5088 DSC_5092 DSC_5103 DSC_5107 DSC_5108 DSC_5115

 

 

Gostovanje izložbe ”Osijek na udaru brutalne agresije”

Multimedijska izložba ”Osijek na udaru brutalne agresije” do sada je gostovala u Bruxellesu, Osijeku, Laslovu, Vukovaru, Zagrebu i Pečuhu, a uskoro će ju i đakovačka  publika imati priliku posjetiti u Muzeju Đakovštine. Autor izložbe, Zlatko Dernaj, predsjednik braniteljske udruge ”Heroji Osijeka” odabrao je fotografije koje upečatljivo prikazuju razaranje kulturne i urbanizacijske baštine grada Osijeka tijekom Domovinskog rata, a uz fotografije biti će prikazan i kratki dokumentarni film autora Branka Peka, montažera HRT-a u vrijeme dokumentiranih ratnih zbivanja.

Otvorenje izložbe je u petak, 8. studenoga 2019. godine, u 18:00 sati. Posjetitelji Muzeja Đakovštine će ju moći pogledati do 22. studenoga 2019. godine.

pozivnica-ĐAKOVO-1

 

Predstavljanje knjige ”Narodna stranka u Slavoniji i Srijemu 1883. – 1903.”

U srijedu, 6. studenog, s početkom u 18:00 sati, u Muzeju Đakovštine održat će se predstavljanje knjige ”Narodna stranka u Slavoniji i Srijemu 1883. – 1903.”. Autor knjige, dr. sc. Branko Ostajmer rođen je u Đakovu 1978. godine, gdje je i završio osnovnu i srednju školu. 2004. godine diplomirao je povijest na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a 2011. godine doktorirao je na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Od 2006. godine zaposlen je u Hrvatskom institutu za povijest, a od 2012. izabran je u zvanje znanstvenog suradnika. Od 2007. godine član je uredništva Zbornika Muzeja Đakovštine.

Na predstavljanju će govoriti autor, dr. sc. Branko Ostajmer, dr. sc. Dinko Župan, viši znanstveni suradnik  te mr. sc. Borislav Bijelić, ravnatelj Muzeja Đakovštine.

 

Pozivnica_knjiga

Mali festival art terapije i izložba ”Talog”

U petak, 30 kolovoza u Muzeju Đakovštine održan je po prvi puta Mali festival art terapije u suradnji s Hrvatskom udrugom za art terapiju. Voditeljica aktivnosti bila je mag. art. Mia Janković Shentser koja je ujedno i specijalizantica art terapije. Kako su se aktivnosti odvijale u prijepodnevnom i poslijepodnevnom terminu, svi zainteresirani posjetitelji imali su priliku upoznati se s art terapijom i kreativno se izraziti.

U 19 sati otvorena je izložba ”Talog” čija je autorica također Mia Janković Shentser. Izložbom je predstavljeno 25 radova koji su nastali raznim likovnim metodama i tehnikama, a samo su manji dio umjetničkog opusa autorice koja je u Zagrebu diplomirala kiparstvo, u Indiji se obrazovala o klesarstvu te u Izraelu u keramici, a bavi se i dizajnom web stranica. Kako je već spomenuto, autorica radi i kao voditeljica kreativnih art terapijskih grupa.

Na otvorenju su govorili ravnatelj muzeja Borislav Bijelić, o samoj autorici je nešto više govorila Anja Bijelić nakon čega se i sama autorica kratko predstavila i zahvalila, dok je izložbu otvorio zamjenik gradonačelnika Đakova, Robert Francem.

Izložba je otvorena za posjetitelje svakoga dana i to ponedjeljkom od 12 do 20 sati, a od utorka do nedjelje od 9 do 13 sati.

Otvorenje izložbe ”Talog”

Ovoga petka, 30. kolovoza u 19 sati u Muzeju Đakovštine otvara se izložba Mie Janković Shentser pod nazivom ”Talog”. Riječ je o 25 radova koji čine tek mali dio opusa ove autorice, koja se  bavi različitim poljima umjetničkog djelovanja.

Mia Janković Shentser je rođena u Zagrebu gdje je i diplomirala 2001. godine u kiparskoj klasi Mire Vuce. Obrazovanje iz klesarstva stekla je u Indiji dok se u Izraelu educirala u keramici. Specijalizirala je i art terapiju te vodi grupe kreativne art terapije diljem Hrvatske. Od 1997.  njezini su radovi izlagani u brojnim hrvatskim, europskim i svjetskim muzejima i galerijama.

Otvorenje izložbe upriličeno je u sklopu Malog festivala art terapije koji se održava u Muzeju Đakovštine istoga dana, 30. kolovoza, a čije aktivnosti vodi autorica izložbe. Aktivnosti će se provoditi od 10 do 11:30 sati te od 16 do 17:30 sati.

poz izrael.cdr

Mali festival art terapije u Muzeju Đakovštine

Ovoga petka, 30. kolovoza u Muzeju Đakovštine održati će se mali festival art terapije u Muzeju Đakovštine. Ovaj festival je realiziran u suradnji s Hrvatskom udrugom za art terapiju, a sve aktivnosti će voditi mag. art. Mia Janković Shentser, specijalizantica art terapije.

Aktivnosti su otvorene za sve zainteresirane sudionike, a traju od 10 do 11:30 te od 16 do 17:30 sati.

 

djakovoMiniFest

Otvorena izložba ”Da vas podsjetimo”

U petak, 2. kolovoza u 2019. godine u 20:00 sati, u Muzeju Đakovštine otvorena je izložba ”Da vas podsjetimo – aktivnosti Muzeja Đakovštine sagledane kroz izložbene i druge plakate” autora Borislava Bijelića. Izložbu, koja je dio ovogodišnjeg programa Đakovačkog ljeta, otvorio je dogradonačelnik Đakova Robert Francem.

Izložbom je predstavljeno više od 150 plakata tiskanih kao najave različitih izložbi, predstavljanja publikacija ili različitih događanja koja su upriličena u Muzeju Đakovštine od 2002. godine do danas, a najpažljiviji posjetitelji, koji su primjetili namjerno postavljene duplikate osvojili su prigodnu muzejsku publikaciju.

U glazbenom dijelu programa nastupio je Mario Šulina izvedbom skladbi iz filma ”Adam” koji je nedavno pretpremijerno prikazan u Hrvatskom domu u Đakovu, te dvjema obradama koje su otpjevale Sabina Bogdanić i Zdravka Pezer Bulović.

 

FCE_7005 manja FCE_7013 manja FCE_7019 manja FCE_7036 manja FCE_7044 manja FCE_7003 manja

”Da vas podsjetimo”

U petak, 2. kolovoza u 2019. godine u 20:00 sati, u Muzeju Đakovštine otvara se izložba ”Da vas podsjetimo” autora Borislava Bijelića. Izložbom je predstavljeno više od 150 plakata tiskanih kao najave različitih izložbi, predstavljanja publikacija ili različitih događanja koja su upriličena u Muzeju Đakovštine od 2002. godine do danas.

U glazbenom dijelu programa nastupit će Mario Šulina izvedbom skladbi iz filma ”Adam” koji je nedavno pretpremijerno prikazan u Hrvatskom domu u Đakovu.

pozivnica da vas podsjetimo.cdr

 

Održana prezentacija radionice ”Hrana na prapovijesni način”

U četvrtak, 25. srpnja u dvorištu Muzeja Đakovštine održana je prezentacija radionica i različitih aktivnosti koje su sastavni dio višednevnog programa ”Svakodnevni život prapovijesnog čovjeka”. Prezentaciju je vodio Tomislav Ivančić, student arheologije koji je ujedno začetnik i voditelj  spomenutog programa koji se ove godine, po treći puta, organizira na jezeru Borovik.

Prezentacijom je prikazano kako se izrađuje keramičko posuđe, alatke od kamena, način pravljenja užeta, razgovaralo se o prirodnim metodama dobivanja ljepila, o vrstama drveća i načinima izrade drvenog oruđa i oružja, paljenju vatre te brojnim drugim temama svojstvenim prapovijesnom načinu života.

Radionice se ove godine organiziraju na jezeru Borovik od 8. do 11. kolovoza, a osim prilike da se i sami okušate u pravljenju keramičkih posuda ili nakita ili pak gađanju iz luka, moći ćete i degustirati neka od prapovijesnih jela. Radionice organiziraju TI Experimental archaeology i udruga ZipArh – centar za znanstveno-istraživački rad i popularizaciju arheologije.

IMG_20190725_175708 IMG_20190725_175725 IMG_20190725_175727 IMG_20190725_175909 IMG_20190725_180659

Prezentacija radionice ”Hrana na prapovijesni način”

Pozivamo Vas i Vaše prijatelje da nam se pridružite ovoga četvrtka, 25. srpnja u 18:00 sati na prezentaciji radionice ”Hrana na prapovijesni način”, u dvorištu Muzeja Đakovštine.

Radionicu će voditi apsolvent arheologije Tomislav Ivančić, začetnik i organizator projekta ”Svakodnevni život prapovijesnog čovjeka” koji će se ove godine, kroz niz radionica, održati na jezeru Borovik od 8. do 11. kolovoza.

Ovo je već druga radionica koja je organizirana u našem muzeju kao najava programa i aktivnosti koje će se održati na Boroviku, a prošle godine nam je Tomislav pokazao kako se dobivaju i obrađuju kamene alatke, prirodno ljepilo, uže i još mnogo mnogo zanimljivih stvari. Kako je ovogodišnja glavna tema hrana, u četvrtak ćemo imati priliku doznati kako su ljudi u prapovijesti dolazili do hrane ili kako su pripremali obroke toliko neophodne za preživljavanje te možda se okušati u nekim vještinama koje su bile nužne za preživljavanje, a koje se danas, zahvaljujući napretku tehnologije, ne prakticiraju.

 

Vidimo se u Muzeju Đakovštine, veselimo se Vašem dolasku!

Pozivnica_radionica

Radionica Muzeja Đakovštine u sklopu Malih vezova

Prošle nedjelje, 30. lipnja, nakon povorke sudionika u dječjoj foklornoj manifestaciji ”Malim vezovima”, održane su edukativne i kreativne radionice za sudionike i zainteresirane posjetitelje. Ove godine Muzej Đakovštine se uključio radionicom pod nazivom ”Moj mali muzej” koju su vodile kustosice Ivana Dević i Jelena Boras. Kroz radionicu sudionici su se upoznali s nekoliko predmeta koji se čuvaju u Muzeju Đakovštine, a pružena im je i mogućnost da sami odluče, nacrtaju i obojaju što bi stavili u svoj mali muzej.

Otvorena izložba Marija Čaušića ”Poglavlja”

U četvrtak, 6. lipnja otvorena je nova izložba u Muzeju Đakovštine autora Marija Čaušića, profesora na Akademiji za umjetnost i kulturu u  Osijeku. Izložba je dio programa ovogodišnjih Strossmayerovih dana, a u Muzeju Đakovštine bit će postavljena do 1. kolovoza.

 

Izložba donosi odabrane radove koji se nižu kroz pet poglavlja koja se razlikuju u temama, formi i tehnici. Otvorenje je okupilo veliki broj zainteresiranih posjetitelja koji su imali prilike čuti nešto više o samoj izložbi od  akademskog slikara Hrvoja Duvnjaka, likovnog kritičara Zlatka Kozine te samog autora. U ime Muzeja okupljene je pozdravio ravnatelj Borislav Bijelić, a izložbu je otvorio gradonačelnik Marin Mandarić.

 

 

Izložba ”Poglavlja” Marija Čaušića

U sklopu ovogodišnjih, 17. Strossmayerovih dana, u Muzeju Đakovštine biti će otvorena izložba Marija Čaušića pod nazivom ”Poglavlja”.

Marijo Čaušić rođen je u Osijeku 1972. godine. Diplomirao je 2001. godine na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu grafičko slikarstvo u klasi profesora Ante Kuduza. Aktivno izlaže od 1998. godine, a njegovi radovi su se našli  u više od sto izložbi, bilo skupnih, bilo samostalnih u Hrvatskoj i izvan nje.

Otvorenje izložbe je ovoga četvrtka, 6. lipnja 2019. godine u 18 sati u Muzeju Đakovštine.

Causic fb

Otvorena izložba ”Umijeće šaranja tikvica u Slavoniji”

U petak, 5. travnja u Muzeju Đakovštine otvorena je etnografska izložba ”Umijeće šaranja tikvica u Slavoniji” autorice Janje Juzbašić iz Zavičajnog muzeja ”Stjepan Gruber” Županja koja je u našem muzeju doživjela još jedno u nizu uspješnih gostovanja. Među brojnim predmetima predstavljenima ovom izložbom našli su se i primjerci šaranih tikvica iz fundusa Muzeja Đakovštine, koji su dio cjelokupne priče o ovoj posebnoj vještini koja je zaštićena kao nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske. Prilikom otvorenja ravnatelj Muzeja Đakovštine, Borislav Bijelić napomenuo je važnost ovakvih projekata koji obuhvaćaju više muzejskih institucija u okviru Muzejske udruge istočne Hrvatske, dok je autorica izložbe govorila o putu kroz koji je cijeli projekt proučavanja vještine šaranja tikvica prošao do ovoga trenutka, te kako proces uzgajanja, odabira, sušenja, čišćenja i ukrašavanja tikvica na našim prostorima izgleda.  Posjetitelji su mogli nešto više saznati i o najstarijoj do sada pronađenoj šaranoj tikvici koja se datira u daleku 1734. godinu.

Otvorenje izložbe uveličala je glazbenom izvedbom gajdaško-samičarska skupina KUD-a Gorjanac, čiji je album ”Tamburice od četiri žice” ove godine bio nominiran za nagradu Porin u kategoriji Najbolji album folklorne glazbe. Izložbu je otvorio  zamjenik gradonačelnika Grada Đakova, Robert Francem.

Izložbu možete pogledati svakoga dana u Muzeju Đakovštine: ponedjeljkom od 13 do 19 sati, a od utorka do nedjelje od 9 do 13 sati.

 

Otvorenje izložbe ”Umijeće šaranja tikvica u Slavoniji”

Etnografska izložba mr. sc. Janje Juzbašić iz Zavičajnog muzeja ”Stjepan Gruber” Županja  ”Umijeće šaranja tikvica u Slavoniji” ostvaruje još jedno u nizu svojih uspješnih realizacija, ovoga puta u Muzeju Đakovštine. Ovom bogatom i zanimljivom izložbom posjetiteljima se pruža uvid u različite tehnike i motive ukrašavanja tikvica koji su se prakticirali na prostoru Slavonije. Osim toga, izložba prikazuje zanimljivosti o tikvicama i kod različitih naroda diljem svijeta.

Izložba je ostvarena u organizaciji Zavičajnog muzeja ”Stjepan Gruber” Županja, Muzejske udruge istočne Hrvatske te Muzeja Đakovštine, a pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Grada Županje te Grada Đakova.

Pozivamo Vas da nam se pridružite na otvorenju izložbe, u petak, 05. travnja 2019. godine u 19 sati u Muzeju Đakovštine.

Veselimo se Vašem dolasku!

 

Tikvice poziv 2019 (2) (1)

Održana još jedna uspješna Noć Muzeja u Muzeju Đakovštine

Prošloga petka, 1. veljače, u Muzeju Đakovštine održana je deseta po redu manifestacija Noć muzeja u kojoj smo zabilježili brojku od 680 posjetitelja. Program je započeo u 18. 00 sati radionicom ”Recikliraj maštovito!” koju su vodile profesorice i učenici Srednje strukovne škole Antuna Horvata iz Đakova gdje su polaznike animirali i poučili u recikliranju ali i kreativnom izrađivanju poklona i suvenira sa logom manifestacije. U program od 18 sati uključio se i odred izviđača ”Jazavac” čiji su voditelji osmislili zanimljivu tražilicu kroz stalne postave Muzeja Đakovštine dok su vrijedni izviđači obilazili vitrinu po vitrinu, prostoriju po prostoriju tražeći odgovore na postavljena pitanja. Od 2o sati kustosica Jelena Boras predstavila je nekoliko multimedijskih projekata čiji su linkovi dostupni na našoj web stranici pod oznakom ”Multimedija”, dok je Lovorka Lučić iz tvrtke HSM informatika predstavila projekt ozvučavanja stalnog postava Muzeja Đakovštine čijem se sadržaju pristupa putem QR kodova koji su postavljeni u izložbenim prostorijama. Od 21 sat započele su projekcije u produkciji Foto – kluba Đakovo u čije ime se prisutnim posjetiteljima obratila Silvija Butković. Prikazane su dvije projekcije: Đakovačke kronike i kratki film ”Vremenska igra” koji je prikazao Đakovo kroz objektiv kamere 70 -ih godina prošlog stoljeća i Đakovo danas. Nakon projekcije otvorena je izložba ”Ludus” Eugena Varzića na čijemu su otvorenju, uz autora govorili ravnatelj muzeja Borislav Bijelić i kustosica Sonja Švec Španjol. Za glazbenu uvertiru na oboi, pobrinula se učenica srednje glazbene škole Dora Filipović. Program Noći muzeja je završio glazbeno uz sastav Mark Kordenberg trio koji je publici na tri gitare priredio uistinu poseban instrumentalni doživljaj. Zahvaljujemo se svima na sudjelovanju i odazivu, i pozivamo sve da i dalje prate naše muzejske programe jer smo i ove godine pripremili bogati ciklus događanja.

 

Noć muzeja 2019.

U petak 1. veljače 2019. godine održava se Noć muzeja, kulturna manifestacija koja već četrnaesti puta u Hrvatskoj okuplja muzeje,  galerije, udruge i brojne baštinske ustanove diljem Hrvatske. Ovogodišnja tema je ” Muzeji – inovacije i digitalna budućnost”, a odražava se u potrebi današnjeg suvremenog društva koje traži razvijanje novih dimenzija muzejske djelatnosti, u skladu s razvojem tehnologije, kroz digitalne platforme koje obuhvaćaju mobilne aplikacije, virtualne sadržaje te digitalne intepretacije muzejskog sadržaja.

Muzej Đakovštine je sudionik i ovogodišnje manifestacije, otvarajući svoja vrata posjetiteljima od 18 sati s prigodnim programom koji će trajati kasnih večernjih sati.  Tijekom cijelog održavanja manifestacije, kustosi će biti na raspolaganju svim posjetiteljima za stručna vodstva, dok će cijene muzejskih publikacija biti prigodno snižene.

U 18:00 započinje radionica ”Recikliraj maštovito!”. Profesorice i učenici Srednje strukovne škole Antuna Horvata iz Đakova pripremili su zanimljiv program namjenjen djeci osnovnoškolskog uzrasta kroz kojega će potaknuti maštu sudionika otkrivajući im svijet recikliranja različitih predmeta koje bismo na prvi mah bacili u smeće. Voditelji radionice će nam pokazati kako nije sav otpad smeće, te kako  upravo u današnjem vremenu, kroz malo razmišljanja o svojoj budućnosti i budućnosti našeg okoliša, možemo sustavno raditi na smanjivanju otpada i pri tome aktivirati svoju kreativnost.

U 20 sati započeti će predstavljanje digitalnog segmenta djelatnosti Muzeja Đakovštine koje će voditi kustosica Jelena Boras. Dotaknut ćemo se različitih mogućnosti komuniciranja sa virtualnom publikom te mogućnosti prezentacije muzejskih sadržaja na različitim internetskim platformama. U drugom dijelu predstavljanja, upoznati ćemo posjetitelje sa  novosti u muzeju – audio vodiču kroz sve stalne postave Muzeja Đakovštine, kojem se pristupa preko QR kodova. Zahvaljujući audio vodiču, Muzej Đakovštine ulazi u svijet digitalne transformacije muzeja i muzejskih sadržaja, koja će približiti muzejske izloške posjetiteljima na drugačiji, inovativan način koji posjet muzeju čini interaktivnim iskustvom. Ovakav način pristupanja virtualnom sadržaju ne zahtjeva dodatne aplikacije niti registracijsko – instalacijske korake čime ponuđeni sadržaj zahtjeva minimalnu razinu digitalne pismenosti – samo opremljenost pametnim telefonom ili tabletom. Na ozvučavanju stalnog postava, muzej je surađivao s tvrtkom HSM informatika iz Zagreba, u čije ime će aplikaciju predstaviti Lovorka Lučić.  Aplikacija “Audio muzej” nova je verzija aplikacije osmišljene kao vodič kroz muzeje, razvijene u sklopu projekta iz međunarodnog Eureka programa. Cilj projekta je podržati razvoj govornih tehnologija za pretvaranje teksta u govor i suprotno.

U 21 sat počinje filmska projekcija koju je pripremio Foto-kino klub Đakovo. Riječ je o dva filma: ”Đakovačke kronike”, u trajanju od 35 minuta te ”Vremenska igra” u trajanju od 13 minuta.  Kronike će prikazati različite priče iz Đakovštine snimljene 70ih godina prošlog stoljeća, dok je Vremenska igra usporedba starih snimki Đakova sa današnjima. Među brojnim licima prolaznika koje su autori zabilježili, naši će sugrađani zasigurno prepoznati neko sebi blisko, a možda i svoje.

U 22 sata otvara se izložba ”Ludus” autora Eugena Varzića. Eugen je rođen u Đakovu, a danas živi i stvara u Kufcima kraj Poreča. Diplomirao je  na slikarskom odjelu Akademije primijenjenih umjetnosti u Rijeci 1999. godine, a do danas je izlagao na trideset samostalnih izložbi, te na više od stotinu skupnih u zemlji i inozemstvu. Izložba će u Muzeju Đakovštine biti otvorena do 15. ožujka. O izložbi kustosica Sonja Švec Španjol, koja će Vas, uz autora, upoznati sa izložbom, piše:

Radovi Eugena Varzića sadrže i dobro i loše, lijepo i ružno, sreću i tugu, pohvalu i kritiku, te nadu i beznađe. Umjetnik interpretira svijet iskreno, intuitivno i slobodno. Kontinuiranim radom i razvojem nastoji potaknuti emociju ili reakciju koja ima učinak na pojedinca, zajednicu, svijet. U svojoj namjeri dolazi do samih granica brutalnosti, rušeći povremeno i moralne barijere. Uzdrmati čovjeka tj. potaknuti i najmanji titraj duše daje smisao cjelokupnom djelovanju.

Zato, svakako posjetite nas u Noći muzeja kako biste doživjeli uistinu posebno iskustvo pred likovnim radovima u izložbi.

Program manifestacije završavamo glazbenim koncertom. U izložbenoj dvorani našeg muzeja nastupa Mark Kordenberg Trio. Zašto smo baš njih odabrali da zatvore ovogodišnju Noć Muzeja, svakako ćete saznati ako se prepustite glazbenom užitku od 23 sata pa do 00.30.

U programima prošlogodišnje Noći muzeja diljem Hrvatske sudjelovalo je oko 260 000 posjetitelja. Budite i Vi dio nadolazeće manifestacije i posjetite Muzej Đakovštine. Ulaz je slobodan!

POZIVNICA NOC MUZEJAprogram

Otvorena izložba ”In villa que vocatur Diaco” – Rezultati arheoloških istraživanja u Đakovu

U petak, 14. prosinca, u Muzeju Đakovštine otvorena je izložba o arheološkim istraživanjima na području grada Đakova. Prva je to arheološka izložba u našemu muzeju nakon nekoliko godina, a tematski se dotakla različitih arheoloških aktivnosti koje su provedene u Đakovu od 60-ih godina prošloga stoljeća pa sve do prošle godine. Posjetitelji su tako imali prilike vidjeti raznoliki arheološki materijal i fotografije sa istraživanja te pročitati nešto više o novim saznanjima koje su spomenutim istraživanjima otkrivena, a kao posebno iznenađenje izložena su i dva primjerka sa najnovijih istraživanja u Biskupskom dvoru. Predstavili smo nekoliko verzija Sparrovog crteža Đakova iz 1697. godine, objavili dijelove terenskog dnevnika arheologinje Branke Raunig iz 1966. g. gdje opisuje svoja istraživanja Đakova,  objavili smo sažetke sa istraživanja gotičko-barokne katedrale koja je srušena 1880. g., rezultate istraživanja na prostoru Trga J. J. Strossmayera od 2009. – 2017. g. te spoznaje dobivene arheološkim nadzorima prilikom zemljanih radova oko srednjovjekovnog zida i u Preradovićevoj ulici. Posebna dimenzija izložbe su virtualne rekonstrukcije izgleda Đakova u 14. i 15. stoljeću, te izvorni izgled današnje župne crkve Svih Svetih kada je zgrada bila u funkciji džamije.

Na otvorenju su govorili ravnatelj Muzeja Đakovštine, Borislav Bijelić te autorica Jelena Boras, koja je i otvorila izložbu, dok su u glazbenom dijelu na gitarama  nastupili učenici Osnovne glazbene škole pri OŠ ”Ivan Goran Kovačić” iz Đakova.

Izložba je otvorena do 25. siječnja 2019. godine.

 

Otvorenje izložbe o arheološkim istraživanjima u Đakovu

U petak, 14. prosinca u 19 sati pridružite nam se na otvorenju  izložbe ”In villa que vocatur Diaco” – Rezultati arheoloških istraživanja u Đakovu, autorice Jelene Boras.

Izložba obuhvaća osam do sada neobjavljenih arheoloških kampanja u gradu Đakovu, koje su obavljane bilo kroz iskopavanje, bilo kroz arheološki nadzor prilikom građevinskih radova. Kroz izloške i prateće tekstove, izložba tematizira istraživanje srednjovjekovno – barokne katedrale 1992. godine, srednjovjekovni bedem te istraživanja vršena prije rekonstrukcije trga J. J. Strossmayera.

U okviru izložbe ponudili smo i mogući izgled Đakova u kasnom srednjem vijeku i ranom novom vijeku virtualnom rekonstrukcijom utvrde i naselja oko nje. Osim izgleda Đakova, izrađen je i 3D model pretpostavljenog izvornog izgleda nekadašnje džamije, a današnje župne crkve Svih svetih.

Posjetite nas u Muzeju Đakovštine i saznajte nešto više šetnjom kroz samu izložbu.

 

pozivnica jelena1 pozivnica jelena2

 

Predstavljen Vodič kroz stalni postav arheologije

Prošle subote je u Muzeju Đakovštine predstavljena treća i posljednja publikacija iz ciklusa muzejskih vodiča kroz, napokon cjeloviti, stalni postav: Vodič kroz stalni postav arheologije. O značenju ovoga izdanja koje simbolizira kraj dva koncentrična procesa, jednoga koji se tiče realizacije stalnih postava i drugoga koji se tiče izdavanja pratećih vodiča, te dugački put koji je prethodio današnjem muzejskom programu Muzeja Đakovštine govorio je ravnatelj Muzeja, Borislav Bijelić. Na glavne smjernice u vizualnoj dimenziji realizacije stalnog postava arheologije, posjetitelje je uputio arhitekt Mario Beusan zaslužan za prostorno i likovno oblikovanje cjelokupnog stalnog postava Muzeja Đakovštine. Priređivačica ove publikacije, Jelena Boras, govorila je o putu koji je prethodio završetku izdavanja Vodiča, te o suradnicima i autorima tekstova koji su se našli u njemu.

Vodič kroz stalni postav arheologije sadrži ukupno 19 tekstova koji su prevedeni na engleski i na njemački jezik. Kronološki se nastavljaju jedan na drugoga a u središtu tumačenja je prostor Đakovštine u kontekstu različitih pretpovijesnih i povijesnih razdoblja. Većina ilustracija je rađena posebno za vodič kako bi se svim zainteresiranim čitateljima i posjetiteljima jasnije predočio pripadajući tekst. Ova knjiga, kako je i sam ravnatelj Borislav Bijelić napomenuo, svojevrstan je udžbenik arheologije Đakovštine jer slične publikacije, koja bi se bavila cjelokupnom arheologijom ovoga prostora, nema.

Vodič možete kupiti u Muzeju Đakovštine po cijeni od 50 kuna.

Predstavljanje Vodiča kroz stalni postav arheologije u Muzeju Đakovštine

Nakon što je prošle godine otvoren arheološki postav koji je predstavljao posljednji korak do cjelovitosti stalnih postava Muzeja Đakovštine, započeo je intenzivan rad na izdavanju pripadajućeg vodiča koji bi, također, predstavljao završni dio ciklusa vodiča kroz stalne postave našeg muzeja. Zato Vas s velikim zadovoljstvom pozivamo na predstavljanje ove publikacije, u Muzej Đakovštine, 10. studenog (subota) u 11 sati. Na predstavljanju će govoriti ravnatelj muzeja, Borislav Bijelić, arhitekt zaslužan za likovno i prostorno oblikovanje sva tri naša stalna postava, Mario Beusan te kustostica arheološke zbirke i priređivačica ove publikacije, Jelena Boras.

Sve naše publikacije, uključujući sva tri vodiča kroz stalne postave, dostupni su i u digitalnom obliku na našim mrežnim stranicama.

poz1

Otvorena izložba ”Biti učenik u Hrvatskoj u dugom 19. stoljeću”

U petak, 26. listopada u Muzeju Đakovštine je otvorena izložba ”Biti učenik u Hrvatskoj u dugom 19. stoljeću” autora dr. sc. Dinka Župana, koji nas je uputio u zanimljivosti koje je saznao tijekom istraživanja ovog fenomena. Na otvorenju su uz autora, govorili i ravnatelj muzeja Borislav Bijelić te zamjenik gradonačelnika Grada Đakova, Robert Francem, koji je izložbu i otvorio.

O kompleksnosti učeničkog svijeta i obrazovnog sustava u prošlosti, te o različitosti odgojno – obrazovnih metoda nekada i danas, možete se detaljnije uvjeriti ako posjetite ovu izložbu koja je otvorena do 26. studenog.

Poziv na otvorenje izložbe ”Biti učenik u Hrvatskoj u dugom 19. stoljeću”

Pozivamo Vas i Vaše prijatelje na otvorenje gostujuće izložbe ”Biti učenik u Hrvatskoj u dugom 19. stoljeću” ovoga petka, 26. listopada, u 19 sati u Muzeju Đakovštine.

Izložba je rezultat suradnje Hrvatskog instituta za povijest  i Hrvatskog školskog muzeja u projektu ”Od protomodernizacije do modernizacije školstva u Hrvatskoj (18. i 19. stoljeće)” pod autorstvom dr. sc. Dinka Župana (Hrvatski institut za povijest).

Izložba, kroz 13 plakata, odgovara na različita pitanja o učenicima i obrazovnom sustavu te o ulozi u izgradnji modernog civilnog društva, pa tako govori o disciplini, izostancima, slobodnom vremenu i aktivnostima, aktivnostima vezanima uz školski vrt ali ujedno donosi i pogled na utjecaj obrazovanja u privatnoj sferi kroz učeničke dnevnike, spomenare i bilježnice.

POZIVNICA BITI UČENIK

 

 

Predstavljena publikacija ”Muzej Đakovštine / izdanja 1959. – 2018.”

Kako je i najavljeno, u srijedu na veće promovirali smo knjigu Borislava Bijelića Muzej Đakovštine / izdanja 1959. – 2018.. Promocija je započeta dojmljivim nastupom Vladimire Kladarić, učenice četvrtog razreda Glazbene škole Franjo Kuhač iz Osijeka, koja je izvela dvije skladbe, da bi potom ravnatelj Muzeja predstavio dr. Marinu Vinaj, knjižničarsku savjetnicu iz Muzeja Slavonije iz Osijeka, i dr. Branka Ostajmera, povjesničara zaposlenog u Hrvatskom institutu za povijest iz Zagreba. Oni su, kao recenzenti knjige, iznijeli svoja viđenja o njezinom mjestu i ulozi u valorizaciji rada Muzeja Đakovštine te ju pokušali pozicionirati u širi društveni i kulturni kontekst.

Na kraju njihova izlaganja posjetiteljima se obratio i sam autor koji je ukratko iznio osnovne motive koji su ga potaknuli da pripremi ovo izdanje te ukazao na možebitne koristi koje bi od knjige mogle imati generacije nadolazećih muzealaca, ali i svi oni koje interesira društveni i kulturni život Đakova.

Otvorena izložba ”Zaviri ispod”

U petak, 14. rujna u Muzeju Đakovštine otvorena je gostujuća etnografska izložba ”Zaviri ispod – donje rublje i higijena”. Izložba je od prvog izdanja u Muzeju Moslavine u Kutini do sada gostovala gostovala u Križu, Đurđevcu, Kumrovcu i Vrbovcu, a đakovačka publika će ju imati priliku pogledati do sredine listopada.

Više o samoj izložbi i njezinom uspješnom putu kroz brojne hrvatske muzejske ustanove govorili su na otvorenju autorica izložbe, Slavica Moslavac, kustosica Muzeja Moslavine te Borislav Bijelić, ravnatelj Muzeja Đakovštine. Izložbu je u ime gradonačelnika otvorio Robert Majstorović, potpredsjednik Gradskog Vijeća Grada Đakova.

Zavirite i Vi u Muzej Đakovštine na ovu nesvakidašnju i vrlo zanimljivu izložbu!

 

Otvorenje izložbe ”Zaviri ispod – donje rublje i higijena”

U petak, 14. rujna otvaramo gostujuću izložbu Muzeja Moslavine ”Zaviri ispod – donje rublje i higijena” autorice Slavice Moslavac, koja je ostvarila već nekoliko izdanja u muzejskim ustanovama diljem Hrvatske. Izložba se, kao što joj i sam naziv sugerira, bavi higijenskim prilikama i navikama stanovništva moslavačkog, posavskog, banovinskog, bilogorskog i slavonskog kraja. Kroz različite eksponate i tekstove koji obrađuju danas već zaboravljene metode prakticiranja osobne higijene, pranja i održavanja tekstila, jedinstvena je ovo prilika  za naučiti nešto više o povijesti muškog i ženskog donjeg rublja i o svemu što se nosilo ispod nošnje.

Otvorenje je u 19 sati u Muzeju Đakovštine.

 

pozivnica zaviri ispod.

Održana prezentacija ”Svakodnevni život prapovijesnog čovjeka” u Muzeju Đakovštine

U četvrtak, 12. srpnja, u Muzeju Đakovštine je održana prezentacija radionice ”Svakodnevni život prapovijesnog čovjeka” kao najava skorašnjeg višednevnog programa na jezeru Borovik. Prezentaciju izrade različitih alatki i oruđa od prirodnih materijala održao je Tomislav Ivančić, student arheologije i voditelj programa radionica. Brojni i vrlo zainteresirani posjetitelji imali su priliku vidjeti metode izrade alatki od kamenih jezgri, izradu alatki na odbojcima, izradu užeta od šaša i konoplje, dobivanje ljepila od prirodnih sastojaka te uglavljivanje alatki na drvene drške.

Program radionica na Boroviku, koji se odvija već drugu godinu za redom, počinje 20. a traje do 27. srpnja. Osim svih jučer prezentiranih metoda i procesa, radionice su bogate programom i različitim aktivnostima koje tematiziraju proizvodnju i korištenje svakodnevnih uporabnih predmeta prapovijesnog čovjeka.

Otvorena izložba ”150 godina zaJedno”

U utorak, 5. lipnja otvorena je izložba s. Estere Radičević ”150 godina zaJedno” koja tematizira prisutnost, život i doprinos reda Milosrdnih sestara sv. Križa u Đakovu. Izložba je dio proslave kojom Milosrdne sestre sv. Križa obilježavaju 150 godina od dolaska u Đakovo, davne 1868. godine. Otvorenje izložbe je izazvalo velik interes među našim sugrađanima, a bila je to jedinstvena prilika saznati od same autorice što joj je bila želja i cilj prikazati ovom izložbom, a to su, između ostalog, različiti aspekti samostanskog života u redovničkoj zajednici te djelovanje sestara u Đakovu i okolici. Na otvorenju su govorili autorica s. Estera Radičević, ravnatelj Muzeja Đakovštine Borislav Bijelić, dogradonačelnik grada Đakova Antun Galić, a izložbu je otvorila provincijalna poglavarica s. Amalija Kupčerić.

Izložbu možete pogledati svakim danom, uključujući i vikende, od 9 do 13 sati u Muzeju Đakovštine.

 

Otvorenje izložbe ”150 godina zaJedno”

U utorak, 5. lipnja u 19 sati u Muzeju Đakovštine otvara se izložba povodom obljetnice dolaska Milosrdnih sestara sv. Križa u Đakovo pod nazivom ”150 godina zaJedno”.

Autorica izložbe je sestra M. Estera Radičević, a kroz izložene predmete nastoji provesti posjetitelje kroz samostanski život, djelovanje redovničke zajednice i bit posvećenog života. Izložbu prati i prigodna istoimena publikacija.

POZIVNICA 150 GODINA.cdr

Otvorena izložba Gordane Bakić u Muzeju Đakovštine

U petak,  25. svibnja u Muzeju Đakovštine otvorena je izložba Gordane Bakić pod nazivom ”Trenutni prostori – Skylab” – prostorni crtež, dimenzije promjenjive. Izložba je otvorena u sklopu kulturne manifestacija ”XVI Strossmayerovi dani”, a možete ju pogledati do 1. lipnja.

 

XVI Strossmayerovi dani

U Đakovu se od 25. do 29. svibnja održava kulturna manifestacija ”Strossmayerovi dani”, u sklopu koje se večeras u 20 sati u Muzeju Đakovštine otvara izložba Gordane Bakić naziva ”Trenutni prostori – Skylab” – prostorni crtež, dimenzije promjenjive.

Gordana Bakić je diplomirala na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 2001. godine, na kojoj i predaje u umjetničko – nastavnom zvanju. Autorica je brojnih radova koje je izlagala diljem Hrvatske.

Detaljan program XVI Strossmayerovih dana pogledajte u prilogu.

 

 

 

 

Strossmayerovi dani

Međunarodni dan muzeja

Sutra, 18. 5. muzejske institucije diljem svijeta obilježavaju Međunarodni dan muzeja. Tema ovogodišnje manifestacije je Hiper-povezani muzeji: novi pristupi, nova publika. Tim povodom Muzej Đakovštine će biti otvoren za posjetitelje od 9 do 18 sati. Ulaz je besplatan.

Otvorena izložba ”Sjedi drvo na drvo” u Gradskom muzeju Virovitica

U srijedu, 9. svibnja u privremenim prostorijama Gradskog muzeja Virovitica, otvorena je izložba naše kustosice Marije Gačić, ”Sjedi drvo na drvo – odnos čovjeka i drveta kroz različite aspekte života”. Već je to treće gostovanje ove izložbe, nakon njezinog prvog postavljanja u Muzeju Đakovštine u lipnju 2017. godine. Izložba je obogaćena s nekoliko drvenih eksponata iz fundusa Gradskog muzeja Virovitica, koje je odabrala kustosica Etnografskog odjela Jasmina Jurković – Petras. Uz već postojeći prateći katalog autorice Marije Gačić, Gradski muzej Virovitica je izdao i prigodni katalog koji je, kroz etnografski aspekt, tematizirao upotrebu drveta i drvenih predmeta u virovitičkom kraju.

Na otvorenju, koje je izazvalo veliku pažnju lokalnih medija, su govorili  ravnateljica Gradskog muzeja Virovitica Mihaela Kulej, autorica izložbe Marija Gačić, ravnatelj Muzeja Đakovštine Borislav Bijelić te zamjenica gradonačelnika Virovitice Vlasta Honjek – Golinac koja je izložbu otvorila.

 

foto:Muzej Đakovštine i Gradski Muzej Virovitica.

Gostovanje izložbe ”Sjedi drvo na drvo” u Gradskom muzeju Virovitica

 

sjedi drvo virovitica

Nakon gostovanja u Zavičajnom muzeju Našice i Posudionici i radionici narodnih nošnji u Zagrebu, etnološka izložba kustosice Muzeja Đakovštine Marije Gačić svoje četvrto postavljanje ostvaruje večeras u Gradskom muzeju Virovitica. Sadržaj izložbe je obogaćen etnološkim prikazom i stručnim radom o predmetima iz Etnološkog odjela Gradskog muzeja Virovitica kroz zasebnu publikaciju.

Otvorenje je večeras, 9. svibnja 2018. godine u 19 sati u privremenim prostorima Gradskog muzeja Virovitica (Trg kralja Tomislava 6/II)

Otvorena izložba ”Šibice (etikete)”

U petak, 20. travnja, u Muzeju Đakovštine otvorena je izložba ”Šibice (etikete)” iz kolekcije Valentina Markovčića. Izložba je obuhvatila preko tisuću etiketa koje su tematizirale uistinu najrazličitije motive: prometne znakove, životinje, biljke, narodne nošnje, stare gradove, vozila i plovila, domaće i egzotične turističke destinacije i još mnogo toga. Prikazani izlošci su proizvodi nekadašnje tvornice žigica ”Drava” iz Osijeka.

Otvorenje izložbe ”Šibice (etikete)” iz kolekcije Valentina Markovčića

U petak, 20. travnja u 19 sati, otvaramo izložbu ”Šibice (etikete)” iz kolekcije Valentina Markovčića. Izložba donosi izabrane etikete sa kutija šibica koje je proizvodila poznata tvornica žigica ”Drava” u Osijeku.

Kako su etikete uistinu tematizirale različite fenomene, i o kojim je temama riječ, saznajte više na samoj izložbi.

Noć Muzeja 2018

U petak, 26. siječnja 2018. godine održana je još jedna Noć muzeja u Muzeju Đakovštine. U bogatom i raznolikom programu koji je trajao od 18 sati pa sve do 1 sat iza ponoći, naši volonteri su imali pune ruke posla: sudjelovalo je 905 posjetitelja, čime je premašen prošlogodišnji broj. Muzej se, ovim putem, zahvaljuje svim suradnicima na pomoći i sudjelovanju, a djelić atmosfere s manifestacije možete pogledati u fotogaleriji.

Otvorenje izložbe “Sjedi drvo na drvo” u Zagrebu

Više nego uspješna etnografska izložba”Sjedi drvo na drvo” kustosice Muzeja Đakovštine Marije Gačić, ostvaruje svoje treće izdanje. Nakon uspješnog gostovanja u Zavičajnom muzeju u Našicama, slijedeća postaja je Etno Art galerija u Zagrebu, Ulica Baruna Trenka 1.

Otvorenje izložbe je u sklopu manifestacije Noć muzeja u petak, 26. siječnja, u 18:00 sati, a moći ćete ju pogledati do 23. veljače.

26992252_1485339274898425_4904811462309536729_n

Noć muzeja 2018

U ovogodišnjoj Noći muzeja, Muzej Đakovštine pripremio je raznolik program koji će zasigurno zainteresirati sve dobne skupine naših posjetitelja.

Od 18 sati u dvorištu Muzeja počinje kovačka radionica koju vodi majstorski kovački obrt ”Vinković” uz asistenciju kustosice Jelene Boras. Kovač će nam pokazati kako su nastajali neki od metalnih predmeta koji se čuvaju u našem arheološkom stalnom postavu. Okupljeni oko kovačeve vatre u hladnoj zimskoj večeri, saznati ćemo kako se obrađivao metal u prošlosti, a kako se obrađuje danas.

U 18 sati počinju i ”Viteški sati”. Naši gosti iz Zagreba će vas sve povesti stotinama godina u prošlost, u srednjovjekovno razdoblje i pokazati nam kako su izgledali viteški oklopi, oružje i odjeća. Svatko će imati priliku i okušati svoje vještine u gađanju lukom i strijelom ili samostrelom na strelištu koje će biti postavljeno u dvorištu Muzeja. Jedinstvena je ovo prilika da nakratko zavirite u srednji vijek te, kao uspomenu, ponesete i neki od suvenira koji će se u sklopu radionice moći kupiti.

Od 20 sati, program se seli u zgradu Muzeja, gdje počinju projekcije ”Đakovačkih kronika”. Foto – kino klub Đakovo izdvojio je nekoliko zanimljivih epizoda koje prikazuju razne sportske, kulturne i gospodarske vijesti iz Đakova i Đakovštine prije četiri desetljeća. Prisjetit ćemo se kako je izgledalo Đakovo početkom 70-ih godina, kakve su teme zaokupljale naše sugrađane i kako je izgledala njihova svakidašnjica.

Nakon projekcije, vraćamo se u sadašnjost kroz prizmu suvremenih đakovačkih akademskih likovnih umjetnika. Otvaramo izložbu radova čiji su autori Hrvoje Duvnjak, Ivan Germovšek, Marija Adrić – Soldo, Vesna Kolobarić, Dražen Budimir, Josip Brandis, Petra Balekić, Kristina Marić, Dajana Karas, Mirna Petrović i Ana Beljan, zvučna imena ne samo lokalne nego i nacionalne umjetničke scene. Kakve teme zaokupljaju njihov rad, i na koji način izražavaju svoje preokupacije, pogledajte i doživite od 21:30.

Za kraj ovogodišnjeg druženja u Noći muzeja, već tradicionalno priređujemo glazbenu poslasticu. Ove godine zapjevat će nam Zrinka Posavec sa svojim ansamblom Domaći. Upravo ovdje započinju svoju veliku međunarodnu Panonsku turneju na kojoj izvode starogradske pjesme Panonije i slavonske pjesme te etno pjesme. Koncert počinje u 23 sata.

Tijekom trajanja Noći muzeja, otvorena je muzejska suvenirnica gdje možete nabaviti naše publikacije po sniženim cijenama. Ulaz je besplatan na sve točke programa.

Veselimo se zajedničkom druženju!

Tamburaško klavirski recital u Muzeju Đakovštine

Posljednji petak u 2017. godini rezervirali smo za tamuraško klavirski recital bivših učenika osnovne glazbene škole pri OŠ ”Ivan Goran Kovačić” u Đakovu. Kroz sedam klasičnih skladbi proveli su nas Luka Juriša, student 1. godine na Umjetničkoj akademiji u Osijeku, na smjeru tambure te Matea Matić, magistra klavira. I Luka i Matea su do sada sudjelovali na državnim i međunarodnim natjecanjima gdje su ostvarili zapažene uspjehe te osvojili brojne nagrade. Kao gosti su nastupili članovi Tamburaškog komornog sastava Umjetničke akademije u Osijeku, čiji je sastav jedinstven u svjetskim razmjerima.

Predstavljen XIII Zbornik Muzeja Đakovštine

U petak, 22. prosinca, u Muzeju Đakovštine predstavljen je novi broj Zbornika Muzeja Đakovštine. Radove objavljene u Zborniku predstavili su članovi uredništva, Borislav Bijelić, ravnatelj Muzeja Đakovštine i Jelena Boras, kustosica arheološke zbirke. Na prestavljanju je detaljnije o svojem radu, koji je posvećen biskupu Akšamoviću, govorio nadbiskup Đakovačko – osječke nadbiskupije Marin Srakić. Digitalna verzija novog broja Zbornika biti će dostupna zainteresiranim čitateljima i na web stranici Muzeja Đakovštine.

U glazbenom dijelu programa na gitarama su nastupili učenici Osnovne glazbene škole pri OŠ ”Ivan Goran Kovačić” iz Đakova i to učenici 3. razreda glazbene škole Stjepan Goluža i Filip Valetić sa skladbom ”Ples” te učenici 3. i 5. razreda glazbene škole Vedran Bešlić i Jakov Šimić sa skladbom F. Carullija ”Romance”.

 

Tamburaško klavirski recital u Muzeju Đakovštine

Na samom izmaku ove godine, u Muzeju Đakovštine održati će se tamburaško klavirski recital bivših učenika Osnovne glazbene škole pri OŠ ”Ivan Goran Kovačić” iz Đakova. Ovaj jedinstveni glazbeni događaj će se održati u petak, 29. prosinca, s početkom u 19 sati. Različite skladbe, bilo samostalno bilo u međusobnoj pratnji, izvesti će Luka Juriša, student 1. godine na Umjetničkoj akademiji u Osijeku na odsjeku za tamburu te Matea Matić, magistra klavira.

Untitled

Novi broj Zbornika Muzeja Đakovštine

U petak, 22. prosinca, u 19 sati, u Muzeju Đakovštine predstavit ćemo novi, 13. Zbornik Muzeja Đakovštine. Kao i u prethodnim brojevima, ovogodišnji Zbornik donosi brojne teme iz područja povijesti, arheologije, etnologije, sporta te različitih kulturnih sfera s tematskim naglaskom na prostor Đakovštine. Na predstavljanju će govoriti Marin Srakić, nadbiskup u miru te članovi uredništva Zbornika Jelena Boras i Borislav Bijelić.

Predstavljene nove zastave

U petak, 15. prosinca, u Muzeju Đakovštine je predstavljeno sedam zastava koje je Muzeju na čuvanje ustupila Đakovačko – osječka nadbiskupija. Riječ je o zastavama koje su nastale i koje su se koristile tijekom 20-ih i 30-ih godina 20. stoljeća. O njihovom povijesnom kontekstu, radionicama u kojima su nastale te o njihovoj umjetničkoj vrijednosti, govorio je ravnatelj Muzeja Đakovštine, Borislav Bijelić. Restauratorica Muzeja za umjetnost i obrt, Antonina Srša, detaljnije je pojasnila proces vraćanja ovakvih muzejskih predmeta u njihovo prvobitno stanje, kako bi se mogli izložiti u sklopu stalnog postava te se osvrnula na kvalitetu izrade i trenutačno stanje. Predstavljanje su, svojim pjesmama, uveličale članice Ženske pjevačke skupine ”Skladovke”, čija se zastava također nalazi u okviru ove donacije.

 

Predstavljanje zastava u Muzeju Đakovštine

U petak, 15. prosinca u 19 sati, u Muzeju Đakovštine biti će predstavljeno sedam zastava koje je ustupila Đakovačko – osječka nadbiskupija našem muzeju na čuvanje.

O povijesnom kontekstu ovih zastava, koje potječu iz prve polovice 20. stoljeća, te o potrebnim restauratorskim zahvatima koji predstoje na predstavljanju će govoriti Antonina Srša, restauratorica savjetnica iz Muzeja za umjetnost i obrt u Zagrebu i  Borislav Bijelić, muzejski savjetnik i ravnatelj Muzeja Đakovštine.

MuzejDjakovstine_pozivnica1512

 

Otvorena nova izložba ”Svijet kristala patera Marija Crvenke”
U srijedu, 8. studenog 2017. u Muzeju Đakovštine je otvorena gostujuća izložba Muzeja Brodskog Posavlja iz Slavonskog Broda „Svijet kristala patera Marija Crvenke“. O znanstvenom djelovanju patera Crvenke, važnosti njegove zbirke te strukturi ove izložbe koja je proputovala kroz nekoliko hrvatskih muzeja govorila je autorica izložbe, Ivana Maruščak, kustosica Prirodoslovnog odjela Muzeja Brodskog Posavlja, a izložbu je otvorila ravnateljica istog muzeja, Danijela Ljubičić – Mitrović. Na otvorenju su nastupile i učenice Osnovne glazbene škole pri OŠ ”I. G. Kovačić”, Đakovo Lucija Mrkić, koja je izvela ”Polonezu u A-duru”, te Nikolina Raguž s izvedbom Bachovog ”Menueta”.
U našem izložbenom prostoru možete pogledati ukupno 175 uzoraka raznih prirodnih tvorevina koje su podijeljene na stijene, sulfide, samorodne elemente, okside, varijetete kremena, karbonate, sulfate, fosfate, halogenide, silikate i drago kamenje. Osim samim predmetima, izložba je opremljena i popratnim tekstovima preko kojih se posjetitelje detaljnije upoznaje sa živopisnim svijetom mineralogije.
Izložbu možete pogledati svakim danom, uključujući i vikendom, od 9 do 13 sati.

 

Nova izložba: “Svijet kristala patera Marija Crvenke”

U srijedu, 8. studenog u 19. sati u Muzeju Đakovštine otvaramo gostujuću izložbu Muzeja Brodskog Posavlja naslovljenu “Svijet kristala patera Marija Crvenke”. Izložba će prikazati različite minerale i drago kamenje koji su prikupljeni s različitih krajeva svijeta. Autorica izložbe je Ivana Maruščak, kustosica Prirodoslovnog odjela Muzeja Brodskog Posavlja.

 

kristali - pozivnica muzej

Otvorena nova izložba “Hrvatski (katolički) orao Đakovo”

U petak, 15. rujna 2017. godine otvorena je nova izložba Muzeja Đakovštine “Hrvatski (katolički) orao Đakovo”. Da je tema pobudila značajan interes javnosti potvrdio je i broj posjetitelja otvorenja te brojna pitanja i komentari upućeni autoru Borislavu Bijeliću nakon otvorenja. Uz autora, koji je posjetiteljima detaljnije izložio činjenice vezane uz orlovski pokret u Hrvatskoj i Đakovu, vrijednost teme i pristupa potvrdio je i dogradonačelnik Đakova Robert Francem. Izložbu je otvorio đakovačko-osječki nadbiskup u miru mons. dr. Marin Srakić koji je posjetiteljima iznio više zanimljivih detalja o razvoju orlovskog pokreta u onodobnom kulturno-političkom kontekstu.

Izložbu prati katalog koji čitatelju može dati odgovore na sva pitanja vezana u pokret Hrvatskog katoličkog orla Đakovo.

Napominjemo kako je izložba otvorena do 30. listopada 2017. te je možete pogledati svakoga dana od 9 do 13 sati (uključujući i subotu i nedjelju).

U Zavičajnom muzeju Našice otvorena izložba “Sjedi drvo na drvo”

Etnografska izložba “Sjedi drvo na drvo: odnos čovjeka i drveta kroz različite aspekte života” 8. rujna 2017. godine otvorena je u Zavičajnom muzeju Našice. Otvorenje izložbe upriličeno je povodom Festivala slavonske šume. Temom i pristupom izložba se izvrsno uklopila u festivalski program, kako je istaknula ravnateljica Zavičajnog muzeja Našice, gđa. Silvija Lučevnjak te potvrdio g. Josip Miletić, gradonačelnik Našica koji je izložbu i otvorio. Posjetiteljima je, dakako, motive i inspiraciju za izložbu prenijela autorica Marija Gačić u svojem govoru, ističući pojedine segmente izložbe kao specifične i posebno važne za razumijevanje odnosa čovjeka i drveta. Priliku za posjet izložbi postjetitelji će imati do 6. listopada 2017. godine.

Ovo gostovanje nastavak je uspješne suradnje naših dviju ustanova, a kao i tijekom prvog postava izložbe u Muzeju Đakovštine, i u Našicama se očekuje velik broj posjetitelja te brojne pozitivne reakcije.

Dio atmosfere s otvorenja izložbe možete vidjeti u galeriji:

Nova izložba: Hrvatski (katolički) orao Đakovo

U petak, 15. rujna 2017. u 19 sati u Muzeju Đakovštine otvaramo novu izložbu autora Borislava Bijelića, ravnatelja Muzeja. Tema izložbe je Hrvatski (katolički) orao Đakovo, a izložba će prikazati rijetko viđene fotografije, dokumente i druge zanimljivosti ovoga pokreta s početka 20. stoljeća.
smanjena

smanjena1

Otvorenje izložbe “Sjedi drvo na drvo” u Našicama

Etnografska izložba “Sjedi drvo na drvo: odnos čovjeka i drveta kroz različite aspekte života”, autorice kustosice Marije Gačić, u Muzeju Đakovštine bila je postavljena od 29. lipnja do 31. kolovoza 2018. godine. U tom vremenu više stotina ljudi posjetilo je izložbu te ostavilo brojne pozitivne komentare.

Od 8. rujna 2017. izložba će doživjeti svoje drugo izdanje, ovoga puta u Zavičajnom muzeju Našice gdje će otvorenje izložbe biti upriličeno kao dio programa Festivala slavonske šume u Našicama. Izložba u Zavičajnom muzeju Našice ostaje otvorena do 6. listopada 2017.

Pozivnica SJEDI DRVO NA DRVO

Muzejska radionica na Danu Ergele Đakovo

Proslavom Dana Ergele Đakovo obilježeno je 511. godina osnutka te 211. godina uzgoja konja lipicanske pasmine. Uz redovne programe proslave, ovaj puta održane su i kreativno-edukativne radionice za djecu u kojima je Muzej Đakovštine sudjelovao učeći djecu kreativnom tkanju pomoću tkalačke daščice. Spomenuta daščica zapravo je prilagođena rekonstrukcija tkalačke pločice iz 4. stoljeća pronađene na lokalitetu Štrbinci, a koja se može vidjeti i u našem novom arheološkom stalnom postavu. Radionicu su vodile kustosice Jelena Boras, arheologinja i Marija Gačić, etnologinja.

Radno vrijeme tijekom Đakovačkih vezova

Tijekom završnog vikenda Đakovačkih vezova, 8. i 9. srpnja 2017., Muzej Đakovštine radi do 20 sati.

Posjetitelji mogu razgledati trodijelni stalni postav povijesti, arheologije i etnologije Đakova i Đakovštine te novu etnografsku izložbu “Sjedi drvo na drvo: odnos čovjeka i drveta kroz različite aspekte života”.

Za više informacija, obratite nam se na telefon: 031/813 254.

Kustosice sudjelovale u radionicama Malih vezova

U nedjelju 2. srpnja 2017. po prvi puta su uz program Malih vezova održane kreativno-edukativne radionice za djecu u kojima su sudjelovale i naše kustosice Jelena Boras i Marija Gačić. One su predstavile rekonstrukciju tkalačke pločice iz 4. stoljeća, pronađene na nalazištu Štrbinci kod Đakova. Originalna pločica izložena je u novom stalnom postavu arheologije, a realizacijom rekonstrukcije i sudjelovanjem na radionicama uspješno je ujedinjena arheološka i etnološka primjena tkalačke daščice. Uz samo upoznavanje s informacijama o nalazu pločice, djeca su aktivno izrađivala vunene pojase, tkanice, narukvice itd. Ova uspješna suradnja naših kustosica te sudjelovanje u vezovskim radionicama uključilo je Muzej Đakovštine u aktualna događanja u gradu Đakovu te stvorilo temelj za buduća kreativno-edukativna događanja u Muzeju.

Hrvatske autentične igračke u Muzeju Đakovštine

Cijeloga dana u subotu 1. srpnja 2017.  u Muzeju Đakovštine održavala se radionica-igraonica za djecu koje su okupile pedesetak djece različitih uzrasta. Hrvatske autentične igračke projekt su udruge poVUcizakulturu koje na prigodan način djeci približavaju vlastitu tradiciju i kulturu. Zvutka, Znatiželjna nit, Pagus ili Čičolin samo su neke od igara koje su djecu uvele u svijet baštine. Igračke su dizajnirali studenti studija dizajna s Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu, a djeca su provela ugodno i zanimljivo vrijeme u Muzeju.

Otvorena nova etnografska izložba

U četvrtak 29. lipnja 2017. otvorili smo novu etnografsku izložbu u Muzeju Đakovštine. Autorica, kustosica Marija Gačić, mag. ethnol., izložbom je promislila odnos čovjeka i drveta u različitim aspektima života te joj dala naziv “Sjedi drvo na drvo”.

Osim izložene muzejske građe, izložba je dopunjena predmetima iz privatnih zbirki Tomislava Bašića iz Vrpolja, Zendka Šarčevića iz Đakova, Vlade Matkovića iz Selaca Đakovačkih, zbirke Samostana Milosrdnih sestara sv. Križa iz Đakova te iz privatnog vlasništva obitelji Gačić, Katice Trepšić i Slavice Kolić.

Etnografski pristup temi drveta obuhvatio je pregled vjerovanja o drveću kroz prošlost do danas. Zatim polazi od činjenice da ljudskom intervencijom komad drveta postaje predmet – uporabni, ukrašeni. Zato je na izložbi izložen velik broj praktičnih predmeta korištenih u kućanstvu ili općenito pri raznim aktivnostima od sredine 19. stoljeća do danas.

Važno je istaknuti vrijedne drvene nadgrobne spomenike s groblja u Semeljcima koje je Muzej Đakovštine odnedavno preuzeo u svoju etnografsku zbirku. Uz to, izložba je nadopunjena medijskim sadržajima poput kratkog dokumentarnog filma “Dotter”, autora Tomislava Mataića, koji govori o intimnom odnosu čovjeka i drvenog predmeta. Nastanak, izgradnja i održavanje toga odnosa svakako se očituje i u izradi glazbala te je u izložbi instalirana prava glazbalarska radionica u kojoj se izrađuju tambure i gitare. Osim toga, posjetitelje se potiče na kontakt s drvetom putem četrdesetak izloženih uzoraka drveta koje je priredio Marko Seletković. Multimedijskoj dimenziji izložbe doprinosi i tzv. Drvena slušaonica u kojoj posjetitelji mogu poslušati pjesme o drvetu.

Na samom kraju izložbe, simboličnim prikazom uređenja doma posjetitelje se želi navesti na razmišljanje o svijetu u kojemu nema drveta. I, konačno, posjetitelji si mogu izraditi vlastito obiteljsko stablo te ga kao suvenir ponijeti kući.

Na otvorenju izložbe istaknut je temeljit pristup temi, prezentaciji građe i interpretaciji sadržaja, u što su se mogli uvjeriti i brojni posjetitelji. U tematiku su posjetitelje uveli članovi Muške pjevačke skupine “Strossmayer” iz Strizivojne ispjevavši pjesme o javoru, jabuci i bećarce o brojnim vrstama drveta uobičajenim za Slavoniju i Đakovštinu.

Izložba ostaje otvorena za posjetitelje svakoga dana do 9 do 13 sati, uključujući i vikend, do 31. kolovoza 2017. godine.

Radionice/igraonice za djecu

Muzej Đakovštine u programe Malih vezova uključuje se cjelodnevnim radionicama/igraonicama za djecu, u subotu 1. srpnja 2017. od 9 do 12:30 te od 15 do 18 sati.

Hrvatske autentične igračke projekt su udruge poVUcizakulturu koje na prigodan način djeci približavaju vlastitu tradiciju i kulturu. Zvutka, Znatiželjna nit ili Čičolin samo su neke od igara koje će uvesti u svijet baštine: tradicijskih plesova, tekstilnog rukotvorstva, prehrane i čipkarstva.

Radionice su besplatne, a djeca se mogu uključiti bilo u kojem trenutku u navedenim terminima.

plakat web

 

Najava nove izložbe

Etnografsku izložbu “Sjedi drvo na drvo: odnos čovjeka i drveta kroz različite aspekte života” otvorit ćemo 29. lipnja 2017. u 19 sati. Prva je to izložba nove kustosice Muzeja Đakovštine, Marije Gačić, koja je izložbom i katalogom promislila drvo u ljudskom životu počevši s različitim vjerovanjima u drveće i povezana s drvećem u prošlosti i danas. Izložba kreće od činjenice da ljudskom intervencijom od grane drveta nastaje štap. Priča se nastavlja brojnim uporabnim predmetima od drveta, za koje danas ne možemo niti zamisliti da su nekada bili drveni. No, kako čovjek utječe na drvo, tako i drvo utječe na čovjeka te se propituje i osobni odnos čovjeka i drvenih predmeta. Kao sastavni dio izložbe, prikazivat će se kratki dokumentarni film “Dotter” autora Tomislava Mataića, a uz to, posjetitelji će imati priliku u “Drvenoj slušaonici” slušati pjesme o drvetu, dok će tridesetak uzoraka drveta biti dostupno za pogled, dodir i njuh.
Većina izloženih predmeta je iz fundusa Muzeja Đakovštine, a brojni predmeti su i iz privatnih zbirki: Tomislava Bašića iz Vrpolja, Vlade Matokovića iz Selaca Đakovačkih, Zdenka Šarčevića iz Đakova te iz Zbirke Samostana Milosrdnih sestara sv. Križa iz Đakova.
Izložba ostaje otvorena do 31. kolovoza 2017. te je možete pogledati svakoga dana od 9 do 13 sati.

untitled

Predstavljeno uredničko izdanje Josipa Vinkeševića
U srijedu, 21. lipnja 2017. u Muzeju Đakovštine predstavljeno je izdanje “Narodni plesovi Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema.” Glavi urednik izdanja je pokojni Josip Vinkešević, a nastala je u suradnji s brojnim stručnjacima, folkloristima te voditeljima kulturno-umjetničkih društava sa spomenutog područja. O izdanju s govorili: ravnatelj Muzeja Đakovštine Borislav Bijelić; u ime izdavača Tomislav Vuković, predsjednik SAKUD-a Grada Đakova; etnologinja Marija Gačić, kustosica Muzeja Đakovštine te glazbenik Tomislav Radičević, profesor u Glazbenoj školi u Đakovu.
Izdanje je namijenjeno praktičnoj primjeni tradicijskih plesova u radu kulturno-umjetničkih društava te je besplatno za sve KUD-ove iz Đakovštine.

Predstavljena nova izdanja Hrvatskog instituta za povijest

U četvrtak, 1. lipnja 2017. godine u Muzeju Đakovštine predstavljena su nova izdanja Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskoga instituta za povijest. O novom broju godišnjaka Scrinia Slavonica vol. 51 (2016.) te o zborniku radova znanstvenoga skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanog u Slavonskom Brodu 2014. godine Franz Vaniček i vojnokrajiška historiografija govorili su dr. sc. Stanko Andrić i dr. sc. Robert Skenderović. Predstavljanje je moderirao mr. sc. Borislav Bijelić, a posjetitelji su, osim samih izdanja, imali priliku upoznati se s novim znanstvenim spoznajama vezanim uz slavonsku, srijemsku i baranjsku povijest.

Predstavljanje novih izdanja Hrvatskog instituta za povijest

Muzej Đakovštine i  Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavonski Brod realizirat će još jednu uspješnu suradnju, ovoga puta predstavljanjem najnovijih izdanja Hrvatskog instituta za povijest. Izdanja će predstaviti povjesničari dr.sc. Stanko Andrić i dr.sc. Robert Skenderović dok će predstavljanje moderirati mr.sc. Borislav Bijelić, ravnatelj Muzeja Đakovštine.

Predstavljanje će se održati 1. lipnja 2017. godine u 19 sati u Muzeju Đakovštine.

Novi stalni postav arheologije Muzeja Đakovštine

8. svibnja 2017. godine svečano je otvoren stalni postav arheologije. U nazočnosti mnogih posjetitelja, kolega arheologa i drugih muzejskih stručnjaka, postav je ocijenjen kvalitetnim i uspješnim na temelju izloženih predmeta od prapovijesti do srednjega vijeka. Ovim postavom zaokružena je koncepcija trodijelnog stalnog postava Muzeja Đakovštine te je Muzej time dobio izvrsnu poziciju za cjelovitu prezentaciju poznate prošlosti i kulture Đakova i Đakovštine.

Dio atmosfere s otvorenja postava možete pogledati na fotografijama, a posjetiti postav možete svakoga dana od 9 do 13 sati.

Otvorenje stalnog postava arheologije

U ponedjeljak, 8.5.2017. svečano ćemo otvoriti dugoočekivani stalni postav arheologije. Na njegovoj pripremi radila su tri kustosa, a o težini i važnosti tog zadatka govori činjenica da je na prostoru Đakovštine zabilježeno više od 110 arheoloških lokaliteta, od kojih je tridesetak istraživano. Gotovo svaki od tih lokaliteta po nečemu je poseban i značajan u arheološkoj znanosti, a cilj ovog postava je pokazati barem djelić bogatstva arheološke baštine Đakovštine. Kroz ukupno sedam izložbenih prostorija, u novom postavu izloženo je tristotinjak odabranih predmeta u tri vremenska odsjeka: prapovijest, antika i srednji vijek.
Autori muzejske koncepcije stalnog postava: Ivo Pavlović, Ana Grbeša, Jelena Boras
Prostorna koncepcija i likovno oblikovanje: mr.sc. Mario Beusan, prof.

pozivnica deplijan.cdr

 

Nastavna sredstva i pomagala iz privatnih škola Milosrdnih sestara sv. Križa

Koncept izložbe “Nastavna sredstva i pomagala iz privatnih škola Milosrdnih sestara sv. Križa” nastao je u Muzeju Đakovštine 2015. godine, a autorica mu je s. M. Estera Radičević.  Uspješna suradnja nastavila se i s drugim muzejskim ustanovama pa je u četvrtak, 27. travnja 2017. izložba otvorena u Gradskom muzeju Požega. Ponosni smo što smo i ovaj puta mogli dati potporu inicijativi Družbe Milosrdnih sestara sv. Križa da svoje vrijedne zbirke prezentira javnosti putem izložbenih projekata.

Na izložbi se mogu vidjeti zanimljiva nastavna sredstva i pomagala s kraja 19. i početka 20. stoljeća za nastavu kemije, fizike, biologije, sviranja, vjeronauka, hrvatskog jezika kao i školski pribor te fotografije koje prikazuju rad u nastavi. Posebno su dragocjeni ručni radovi za koje su sestre nagrađivane na domaćim i međunarodnim izložbama.
Uz nastup zbora Katoličke osnovne škole, obraćanje mr. sc. Borislava Bijelića, ravnatelja Muzeja Đakovštine i s. M. Estere Radičević, izložbu su “Pačjom školom” otvorili Petar Gluić iz Doma za starije i nemoćne osobe Požega i Jakov Begović, predškolac Dječjih vrtića Požega.

 

Nova izložba u Muzeju Đakovštine

U srijedu, 19. travnja 2017., otvorena je nova izložba u Muzeju Đakovštine. Aktualnom tematikom i zanimljivom građom, izložba je posjetiteljima ponudila pregled promidžbenih plakata đakovačkih političkih stranaka od 1990.  do 2001. godine. Autor izložbe je ravnatelj Muzeja Đakovštine, mr. Borislav Bijelić, a projekt je suradnja Muzeja Đakovštine i Društva ljubitelja starina Đakovo.
Izložba je otvorena do 19. svibnja 2017. godine.

Izložba političkih plakata i letaka

Kako se razvijala đakovačka politička scena od 1990. godine? Tko je sve bio, ili je još uvijek aktivan u lokalnoj politici? Koga smo zaboravili, a koga se još uvijek sjećamo?
Provjerite na novoj izložbi Muzeja Đakovštine “Lokalni izbori u Đakovu od 1990. god 2001. godine: plakati i leci”, autora Borislava Bijelića, koju ćemo otvoriti u srijedu 19. travnja 2017. u 19 sati.
Namjera izložbe je u aktualnom društvenom trenutku plakatima đakovačkih političkih opcija od 1990. godine potaknuti, razmisliti, pitati, zbrojiti i oduzeti…

plakatiii

Ljupki čuvari uspomena u Muzeju Đakovštine

U petak, 17. ožujka 2017. ugostili smo izložbu Muzeja Slavonije iz Osijeka “Ljupki čuvari uspomena”. Izložba je to portretnih minijatura iz zbirke slika i okvira Muzeja Slavonije, a u našem galerijskom prostoru moći ćete je pogledati do 14. travnja 2017. Publika na otvorenju izložbe nije krila oduševljenje nesvakidašnjim izložbenim primjercima, tj. originalnim minijaturama u različitim tehnikama, dok je izložba upotpunjena uvećanim slikama kao i različitim ukrasima i odjevnim predmetima koji se na slikama pojavljuju.

Napominjemo da izložbu možete posjetiti i vikendom, tj. i subotom i nedjeljom od 9 do 13 sati.

Otvorenje izložbe minijatura

pozivnica minijature.

 

U petak, 17. ožujka 2017. godine u 19 sati otvorit ćemo novu izložbu u našem Muzeju. U suradnji s Muzejom Slavonije iz Osijeka, Đakovo će ugostiti izložbu “Ljupki čuvari uspomena”, koja prikazuje kontinuitet prikupljanja portretne minijature na osječkom području od zadnje četvrtine 18. stoljeća pa sve do kraja prve četvrtine 20. stoljeća, s najvećom produkcijom bidermajerskih potreta. Uglavnom su to djela umjetnika srednje Europe, još jednom potvrđujući uronjenost Osijeka u srednjoeuropski kulturni krug. Tako su sačuvani portreti značajnih predstavnika austrijskog bidermajera. Nekoliko djela ukazuje i na vezu s francuskom tradicijom. Uočljivo je da su naručitelji umjetnina, a također i kolekcionari, bili i građanske i plemike obitelji, svakak u okviru svojih financijskih mogućnosti i ukusa.
Uz pretežni broj prosječno slikanih portreta, od ideliziranih klasicističkih preko psihološki okarakteriziranih bidermajerskih pa sve do fotografski hladno realističnih minijatura 20. stoljeća, nekoliko se djela izdvaja svojom kvalitetom. U prvom redu to je “Portret djevojke iz obitelji Racz”. Kvalitetna su djela “Portret Ignjata Tome Pejačevića” i “Portret austrijskog državnog službenika”, kao i “Portret gospodina u naslonjaču”. Iako vjerojatno skica za veliki portret, vrijedna je minijatura “Portret Aleksandra grofa Pejačevića”. Sagledana kao heterogena cjelina, izložba će donijeti važan pregled raznorodnih materijala i tehnika koji su korišteni za izradu minijatura (od tempere i emajla na bjelokosti, akvarela na papiru, kolaža na kartonu i slika na staklu, do minijatura oblikovanih voskom).

 

Radovi na stalnom postavu arheologije

Stalni postav arheologije novost je koju već duže vrijeme željno iščekujemo i mi i naši posjetitelji i šira javnost. Pripremni radovi su u završnoj fazi, a transformaciju poznatog muzejskog prostora u prostor za novi postav možete pogledati na fotografijama.

OGLEDI O samoPROMATRANJU – izložba Marije Adrić Soldo

U Noći muzeja ’17. otvorena je sedma samostalna izložba akademske slikarice Marije Adrić Soldo. Ovaj puta autorica se predstavila nizom autoportreta u različitim pozama, u nedefiniramom prostoru, svjesna vlastitog, ali i tuđih pogleda tematizirajući novu estetiku – estetiku društvenih mreža. Tako se razotkriva jedna od uputa za čitanje ove izložbe – vizualna izgradnja identiteta – koju možete pogledati svakoga dana od 9 do 13 sati (uključujući i vikend) u Muzeju Đakovštine. Izložba ostaje otvorena do 27. veljače 2017. godine.

Održana uspješna Noć muzeja ’17.

27. siječnja 2017. godine sudjelovali smo u akciji Noć muzeja ’17.

Bila je to izuzetna večer u našem muzeju, jer smo programom osmišljenim za sve uzraste i ukuse privukli jedinstveno velik broj posjetitelja.

Da su lijepe uspomene stvorene u Muzeju Đakovštine toga petka, svjedoči i galerija fotografija, kao i brojni uratci i dojmovi posjetitelja.

Posebno ozračje bilo je tijekom radionice za djecu “Kako nastaje glazba?”, a veliko zanimanje publike pobudila je “Uvertira stalnom postavu arheologije”. Uz to, otvorili smo izložbu akademske slikarice Marije Adrić Soldo “OGLEDI O samoPROMATRANJU”, a konačno, večer smo začinili glazbenim užitkom uz Lidiju Bajuk na koncertu “San pod stablom”.

Noć muzeja ’17. u Muzeju Đakovštine

Bez naslova

Program Noći muzeja ’17. u Muzeju Đakovštine bit će sinergija ovogodišnje teme Glazba i glazbenici i njihov utjecaj na društvo, aktivnosti netom završene godine i početak intenzivne godine koja je pred nama. Koristeći priliku za kontakt s velikim brojem posjetitelja koji tijekom Noći muzeja posjete naš muzej, pripremili smo raznolik program, namijenjen svim dobnim i interesnim skupinama. Bilo da volite povijest, etnologiju, arheologiju ili samo želite provesti zabavnu i neopterećenu večer u lokalnom muzeju, naš program bit će prava poslastica za vas.

RASPORED NOĆI MUZEJA ’17. (27. siječnja 2017.)

18:00 – 01:00 – Pogodi što nedostaje! – nagradna igra

                            Vodstvo kroz stalni postav

                            Prigodna prodaja muzejskih publikacija

18:30 – 20:00 – Kako nastaje glazba? – radionica za djecu

20:00 – 21:00 – Uvertira stalnom postavu arheologije – predstavljanje

21:30 – 22:00 – OGLEDI O samoPROMATRANJU – Marija Adrić Soldo – otvorenje izložbe

23:00 – San pod stablom – Lidija Bajuk – koncert

01:00 – After Party – Tamburaši Dyaco  – Disco Club Shine

S obzirom na glazbenu temu, Noć muzeja započinjemo pričom o glazbalima, kao neizostavnom pomagalu za stvaranje glazbe. Uz domaćeg majstora glazbalara, djeca će ne samo naučiti puno toga o načinima izrade instrumenta i zvanju graditelja glazbenih instrumenata, nego će se i sami okušati u kreativnom radu i izradi glazbala. Uz majstora glazbalara Marinka Žeravicu, radionicu će voditi kustosica Marija Gačić, etnologinja i maturantica Škole primijenjene umjetnosti i dizajna, Valentina Damjanović.

Uvertirom arheološkom stalnom postavu posjetitelje ćemo uvesti u mistični svijet prošlosti Đakova i njegove okolice, koja će uskoro biti predstavljena dugoočekivanim stalnim postavom arheologije. S obzirom na veliki interes za ovu temu, ovo će biti prilika za male i velike da barem djelomično zadovolje znatiželju. Uvertirom će ravnati arheologinja Jelena Boras.

Uz likovno-umjetnički program i izložbom slika akademske slikarice Marije Adrić Soldo nastavljamo uspješnu suradnju s lokalnim umjetnicima.

Kako bi večer završila u glazbenom tonu, a u skladu s temom, svoje stvaralaštvo i uistinu posebne interpretacije hrvatske tradicijske glazbe predstavit će nam Lidija Bajuk. Višestruko nagrađivana književnica, glazbenica i znanstvenica, koja već trideset godina promiče i predstavlja hrvatsku tradicijsku kulturu. Ono što njene izvedbe čini posebnima upravo je činjenica da drugačijim načinom izvedbe nastoji zaživjeti lirske tradicijske napjeve čiji su motivi, značenja i poruke, kao i u svim ženskim tradicijskim napjevima svijeta: ljubav, nježnost, uzajamnost, upornost, ljepota prirode i života. Prilika je ovo za sve posjetitelje da dožive iskonsku ljepotu glazbe i ljepotu iskonske glazbe.

Nakon koncerta, svi zajedno prelazimo u Disco Club Shine gdje nas čekaju tamburaši Dyaco na službenom after partyju Noći muzeja ’17.

 

Dimenzije vremena – otvorena izložba Hrvoja Duvnjaka

2016. godinu završili smo otvorenjem samostalne izložbe umjetnika Hrvoja Duvnjaka. 29.12.2016. otvorenju izložbe nazočio je vrlo velik broj posjetitelja, koji su s oduševljenjem promatrali izložena likovna djela kojima umjetnik propituje dimenzije vremena – kako je i nazvao izložbu.

Ova izložba zapravo označava završetak ciklusa izložbi mladih đakovačkih umjetnica kojima je Hrvoje Duvnjak mentor. Tijekom 2016. godine u našoj galeriji svoje radove su izložile Kristina Marić, Dajana Karas, Mirna Petrović i Ana Beljan, a izložbom njihovog mentora ciklus je i više nego uspješno završen. Ovakve suradnje s mladim umjetnicima vrlo su značajne ne samo za njihovu afirmaciju, nego i za afirmaciju publike, kao i naše ustanove, koja svesrdno daje podršku novim idejama i inicijativama. Zato je ovo i prikladan simbolički završetak još jedne godine i vrlo pozitivan početak nove.

Završnica ciklusa: Izložba Hrvoja Duvnjaka

Tijekom 2016. godine u našoj galeriji svoja djela izlagale su đakovačke umjetnice Kristina Marić, Dajana Karas, Mirna Petrović i Ana Beljan. Ovaj ciklus završava se samostalnom izložbom njihovog mentora, Hrvoja Duvnjaka, u četvrtak 29. prosinca 2016. u 20:00 sati.

Pozivamo vas na ugodnu blagdansku večer u Muzeju Đakovštine.

Predstavljen jedinstveni projekt arheološke topografije

U četvrtak, 1.12.2016. predstavljena je nova internetska stranica Muzeja Đakovštine (http://muzej-djakovstine.hr/ ) koja je zamišljena i realizirana kao interaktivni prostor za prezentaciju građe i djelatnosti Muzeja. Da je tome tako, potvrđuje broj besplatno dostupnih muzejskih izdanja u PDF formatu, kao i naglasak na aktualnim događanjima i inicijativama. Stranica je rezultat timskog rada stručnih djelatnika Muzeja i IL Studija iz Đakova. Motivacija za javno predstavljanje stranice proizašla je iz želje za predstavljanjem noviteta u Muzeju: prvenstveno novih djelatnica – kustosice Marije Gačić, etnologinje i Jelene Boras, arheologinje u programu stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa; a zatim i jedinstvenog Projekta arheološke topografije Đakovštine.

Prvi puta javnosti je predstavljena inicijativa za sistematizaciju arheoloških lokaliteta u Đakovštini, koja se razvila kao rezultat intenzivnih priprema na stalnom arheološkom postavu, a autorica projekta je arheologinja Jelena Boras. Istraživanjem mogućnosti virtualne prezentacije ovakve baze podataka, rodila se zamisao o interaktivnoj geografskoj karti koja bi sadržavala sve poznate lokalitete s točnom lokacijom i kratkim opisima. Kako Muzej u tom trenutku, a ni trenutno, nema stalno zaposlenog arheologa, u potrazi za savjetom dobili smo zdušnu podršku i prijedloge matičarke za arheološku djelatnost, dr. sc. Jacqueline Balen. Inicijativa je također predstavljena konzervatorici u regionalnom Konzervatorskom uredu te je pozitivno ocijenjena i podržana.

Lokaliteti su izdvojeni prema sljedećim kategorijama: opis, vremenska pripadnost (prapovijest, antika i srednji vijek), stanje (istraživan – neistraživan), stupanj zaštićenosti pri Ministarstvu kulture te popis literature. Svakome je dodana zračna ortofotografija, slikovni materijal iz nekoliko varijanti austrougarskih karata ili rekonstrukcije određenih elemenata preuzete iz literature. U tom obliku karta je postavljena na našu redizajniranu web stranicu jednostavnim ugrađivanjem linka u izvorni kod stranice, čime je generiran preglednik, a može mu se pristupiti putem linka: http://muzej-djakovstine.hr/multimedija/ .

Ovakvim načinom prezentiranja podataka, našim korisnicima je pružena mogućnost cjelovitog uvida u arheološku baštinu Đakovštine kroz perspektivu arheoloških nalazišta. Uvid u istu tu baštinu, ali preko arheoloških predmeta i rekonstrukcija, uskoro će biti dostupan u Muzeju Đakovštine kroz stalni postav arheologije.

Iako je cilj ove inicijative bilo stvaranje baze podataka samo za područje Đakovštine, smatramo da ima potencijal prerasti granice naše regije i u suradnji s nama susjednim lokalnim muzejima i kulturnim ustanovama, prerasti u relevantnu bazu arheološke topografije koja može poslužiti u edukativne i turističke svrhe, ali isto tako i doprinijeti unaprjeđivanju arheološke struke. Stvaranjem nekoliko takvih manjih, ali ujednačenih izvora podataka, ukupna arheološka slika prostora poprimila bi jasnije konture. Stoga koristimo priliku da pozovemo sve zainteresirane kolege da se priključe inicijativi koju bismo zajednički pretvorili u projekt stvaranjem matične web stranice koja bi objedinila sve prikupljene podatke s većim mogućnostima pretraživanja i klasifikacije lokaliteta, a koja, dakako, iziskuje širu suradnju i logistiku. Takva jedinstvena stranica mogla bi poslužiti svim regionalnim, ali i nacionalnim kulturnim ustanovama, kao sredstvo informiranja, dok bi arheološkoj struci predstavila dobar temelj za cijeli niz prostornih i statističkih analiza. Za sve detaljnije informacije i prijedloge budite slobodni obratiti se autorici projekta, Jeleni Boras na adresu: boras.jelena@gmail.com.

 

Novosti u Muzeju Đakovštine

Prvi dan prosinca savršen je dan za predstavljanje novosti. U 19 sati javno ćemo predstaviti novu internetsku stranicu Muzeja Đakovštine te Projekt arheološke topografije Đakovštine. Nova internetska stranica rezultat je rada stručnog osoblja našeg Muzeja, a predstavit će je etnologinja Marija Gačić, nova djelatnica Muzeja Đakovštine, kustosica etnološke zbirke.

Novi vizualni profil naše ustanove poslužio je kao dobra platforma za plasiranje Projekta arheološke topografije Đakovštine. Jedinstven je to projekt u Hrvatskoj, a ideja je i inicijativa naše djelatnice na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, arheologinje Jelene Boras.

Više detalja i informacija o projektima kolegice će izložiti u javnoj prezentaciji 1. prosinca 2016. godine u 19 sati. Pozivamo vas da se aktivno uključite u ovaj proces, a vaš dolazak značit će snažnu podršku mladim kolegicama.
pozivnicaint-i-arheoloska-topografija

Otvorena izložba Ane Beljan

Ana Beljan mlada je umjetnica iz Đakova, apsolventica na Umjetničkoj akademiji u Osijeku. Prvom samostalnom izložbom pod nazivom „Eksperiment u tehnikama dubokog tiska“  predstavila se domaćoj publici u Muzeju Đakovštine. Ova izložba nastavak je ciklusa zložbi mladih đakovačkih umjetnica koje su se predstavile tijekom godine, a taj niz završit će izložbom Hrvoja Duvnjaka, profesora na Umjetničkoj akademiji u Osijeku. Uz Hrvoja Duvnjaka, na otvorenju izložbe govorio je i kazališni kritičar Igor Loinjak, dok je izložbu otvorio zamjenik gradonačelnika Grada Đakova Mirko Ćurić.

Poziv na otvorenje izložbe

Otvorenje izložbe Ane Beljan “EKSPERIMENT U TEHNIKAMA DUBOKOG TISKA” održat će se u petak 18.11.2016. u 19:00 sati. Pozivamo vas na nastavak ciklusa izložbi mladih đakovačkih umjetnica pod mentorstvom prof. Hrvoja Duvnjaka.

pozivnica-ana-beljan-1

Izložba Krunislava Stojanovskog

U petak, 14. listopada 2016. godine u našem izložbenom prostoru otvorena je izložba “20 slikarskih godina” Krunislava Stojanovskog. Uz autora, na otvorenju je o izložbi i suradnji s umjetnikom govorio je ravnatelj Muzeja Đakovštine Borislav Bijelić, a izložbu je otvorio dogradonačelnik Ivan Išasegi. Uz njih, svoj prilog otvorenju dali su i članovi makedonske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije. Brojni posjetitelji uvjerili su se u vrijednost izloženih umjetničkih djela, a doživjeti ih možete i vi do 14. studenoga 2016. do kada je planirano trajanje izložbe.

Izbor izložbenih aktivnosti od početka 1993. godine do danas

2020.

 • Noć muzeja 2020. Izložba Željka Subića
 • Izložba Ivana Tišova u Viškovcima
 • Predstavljanje knjige “Između partizana i pristojnosti” Život i doba Svetozara Rittiga (1873.-1961.), autorica Margareta Matijević
 • Izbor iz etno građe vlč. Mate Kneževića
 • Zašto je pčela važnija od čovjeka?
 •  Izložba “Ivan Tišov 1870.-2020.”
 • Izložba rijetko izlaganih slika iz Likovnog fundusa Muzeja Đakovštine
 • Predstavljanje vodiča Istraživanje baštine u Muzeju Đakovštine- Vodič za djecu

2019.

 • Eugen Varzić- Ludus
 • Umijeće šaranja tikvica u Slavoniji
 • Mario Čaušić: Poglavlja
 • Da vas podsjetimo: aktivnosti Muzeja Đakovštine sagledane kroz izložbene i druge plakate
 • Mia Janković Shenster: Talog
 • Predstavljanje knjige Narodna stranka u Slavoniji i Srijemu 1883.-1903. autor Branko Ostajmer
 • Multimedijska izložba “Osijek na udaru brutalne agresije”
 • Početci sestrinstva u Hrvatskoj i Đakovštini

2018.

 • Jelena Boras – In villa que vocatur Diaco – rezultati arheoloških istraživanja u Đakovu
 • Dinko Župan – Biti učenik u Hrvatskoj u dugom 19. stoljeću
 • Slavica Moslavac – Zaviri ispod
 • Estera Radičević – 150 godina zaJedno
 • Izložba Gordane Bakić
 • Šibice (etikete) iz kolekcije Valentina Markovčića
 • Suvremeni đakovački umjetnici u fundusu likovne zbirke Muzeja Đakovštine

2107.

 • Izložba doniranih zastava
 • Svijet kristala patera Marija Crvenke
 • Hrvatski (katolički) orao
 • Sjedi drvo na drvo
 • Stalni postav arheologije
 • Lokalni izbori u Đakovu 1990.-2001. godine
 • Ljupki čuvari uspomena
 • Marija Adrić Soldo – Ogledi o samopromatranju

2016. 

 • Eksperiment u tehnikama dubokog tiska izložba Ane Beljan
 • 20 slikarskih godina Krunislava Stojanovskog
 • Muzej u loncu
 • Izložba Mirne Petrović
 • Izložba Dajane Karas
 • Izložba Kristine Marić
 • Izložba povodom obilježavanja Strossmayerovih jubileja
 • Skupna izložba A. Beljan, H. Duvnjaka, D. Karas, K. Marić i M. Petrović

2015.

 • Odrazi stanjaizložba slika Petre Balekić
 • Igrom do zelenogizložba radova Dore Tomić
 • Likovna baština obitelji Pejačević
 • Ostavština biskupa J.J.Strossmayera
 • Kulturno dobro u nagrađenim grafikama učenika OŠ iz Josipovca
 • Radost boja izložba slika Vesne Sokolić
 • Nastavna sredstva i pomagala u privatnim školama Milosrdnih sestara sv. Križa

2014.
Znakovi koje samizložba Josipa Brandisa
Selidba uzorkaizložba Marije Adrić
Kulturna baština Gorjana u učeničkim radovima
Donacijska izložba Zvonka Benašića
Strossmayer i glazbenici
Logor Đakovo
Đakovo i Đakovština u Prvom svjetskom ratu
Arla: Izložba mladih umjetnika
Odabir materijala s arheoloških lokaliteta Štrbinci i Župna crkva
Slavko Živković: Retrospektivna izložba
Etnološko blago graničarskih sela Đakovštine

2013.
Đakovačka rock scena od sredine 60-ih do kraja 70-ih
Kodovi stvarnosti (izložba Zrinke Vinković Kralj, Matije Kralja i Sanjina Vinkovića)
Suvremena hrvatska grafička scenapropitivanje medija
Strossmayer i umjetnici, utjecaj i skrb
Obrtnički proizvodi kao sastavni dio tradicijske odjeće u Đakovštini
Industrijska baština istočne Hrvatske
Dvoje leglo, troje osvanilo

2012.
Grobni nalazi sa Štrbinaca
Akvizicije Umjetničke zbirke Muzeja Đakovštine
140. godina DVD-a Đakovo
Paste/Copyizložba Josipa Kaniže
Biskup Strossmayer graditelj
Oj, Perkovci i Novi i Stari…
Filatelistička izložba
Bijelo, ljubičasto, crvenoizložba slika Krunislava Stojanovskog
Liturgijsko ruho iz zbirke tekstila Muzeja za umjetnost i obrt
Stalni postavi Muzeja Đakovštine

2011.
Slavonian spiritIzložba fotografija Marija Šuline
Vladimir FilakovacMala retrospektivna izložba
So far so goodIzložba slika Dražena Budimira
Strossmayer i suvremenici u likovnoj umjetnosti
Biseri hrvatske baštine
Izazov tradicionalnom očekivanjuizložba slika Marije Adrić
O vjetru, letu i pokretu…izložba Vesne Kolobarić
Svinjokoljaizložba slika Ivana Germovšeka

2010.
Planine, ljudi, puteviIzložba fotografija Mire Laya
Labinski uzlet likovnosti
Mali čuvari muzejskog blaga
Predajno ruho baranjskih Hrvata (iz fundusa Etnografskog muzeja Split)
Sedam desetljeća đakovačkih plakata i letaka
Od mirne revolucije do njemačkog ujedinjenja
Grožđe i vino znak Božjeg blagoslova

2009.
Kruno Racizložba fotografija
21. slavonski bienallenagrađeni radovi
Slikarstvo postmoderne kod Hrvata
Prvi đakovački fotografi
Gorjanske ljelje kao likovno nadahnuće
Starterizložba prve generacije diplomanata Umjetničke akademije u Osijeku
Izložba stripa Ivice Bednjanca
Otarci Đakovačkog kraja

2008.
Izložba slika Ratka Žaje
Predstavljeni na drugi način (Balekić, Gašparovsky, Kakaš, Popović)
Izložba slika Željka Mucka
Suvremeno u tradicijskomgrađanski elementi u tradicijskom odijevanju
Autohtonosti hrvatske umjetnosti kao doprinosi europskim poetikama
Izložba slika Helmuta Grossa
Sto godina nogometa u Đakovu
Josipovac, slovačko selo u Đakovštini

2007.
Izložba fotografija Marija Šuline
Izložba foto-haigi Silvije Butković
Izložba slika Stjepana Jozića
Religijski motivi u suvremenom hrvatskom slikarstvu
Nakit kroz povijest
Mala retrospektivna izložba Ivana Domca
Stari đakovački memorandumi

2006.
Izložba slika Virgilija Nevjestića
Izložba slika Sanje Rešček
Od Austrije do Hrvatske (slike u crtežu i fotografiji)
Izložba o Vladimiru Prebegu
Stalni postav kulturno-povijesne zbirke
55. godina FKK Đakovo
Vezovske etnografske izložbe
Ranokršćanska pozlaćena stakla iz Štrbinaca kod Đakova
Izložba fotografija Ivana Čačića
Dokumenti na udaru ratnog uništenja
Izložba ručnika
Izložba slika Marka Živkovića
Izložba slika Ivana Germovšeka “Život je pjesma”

2005.
Hrvatski sokol Đakovo
19. slavonski biennale
Donacije donatoru
Izložba starih đakovačkih razglednica
Otvaranje stalnog postava etnologije
Retrospektivna izložba Miroslava Benakovića
“101 lipicanac” – izložba skulptura Hrvoja Dumančića

2004.
Samostalna izložba fotografija Krunoslava Raca
Hrvatsko plemstvo u Slovačkoj
Izložba fotografija i promocija knjige Zorana Filipovića
Izložba slika i skulptura “Život – zemlja”
Izložba slika Hrvoja Duvnjaka
Kod bećarskog križa
Retrospektivna izložba Ivana Tišova
Izložba fotografija Andreja Cara
Žensko tradicijsko češljanje i oglavlja Đakovštine

2003.
Izložba fotografija Marka Fergera
Accede ad Certissiam
Retrospektivna izložba Ljudevita Šestića
Izložba dječjih likovnih radova
Milko Cepelić u povodu 150. obljetnice rođenja

2002.
Florentes
Čuvari kulturne baštine
Izložba akvarela Predraga Golla
Izložba slika Tihomira Lončara

2001.
Izbor iz Zbirke Domovinskog rata

1999.
Izložba slika E. M. Kužine

1998.
Retrospektivna izložba Slavka Tomerlina
Accede ad Certissiam

1997.
Tradicijski obrti i rukotvorstvo – entitet hrvatske narodne baštine

1996.
Izložba slika Josipa Zankija
Izložba slika Nelide Kos-Kalanj

1995.
Izložba slika Gorana Petrača
Izložba radova grupe «Tragovi»
Izložba slika Dragana Miloševića
Izložba radova đakovačkih slikara amatera

1994.
Dok je kruha ikaka, ne boj se gosta nikaka
Granice Hrvatske na zemljovidima od XVI. do XX. stoljeća

1993.
Izložba dionica
Čestit Božić, dobri ljudi
Književnost i strip

Skip to content