Staff

Director: Borislav Bijelić, M.A., senior curator
borislav.bijelic@muzej-djakovstine.hr

Marija Gačić, mag. ethnol., kustosica etnološke zbirke
mgacic@muzej-djakovstine.hr

Vesna Đelagić, accountant
vesna.djelagic@muzej-djakovstine.hr

Terezija Drenjančević, assistant