Multimedija

Osim sakupljanja, zaštite i interpretacije građe, jedan od glavnih zadataka muzejske djelatnosti je i prezentacija građe i kulturnih fenomena povezanih s materijalnom kulturom kojom se bavimo. Vođeni tim ciljem, a koristeći mogućnosti internetskih alata, nastojimo približiti našu djelatnost širem krugu publike.

Karta arheoloških lokaliteta s područja Đakovštine

Pregled svih do sada zabilježenih arheoloških nalazišta s područja Đakovštine, kojih trenutno ima više od stotinu, inovativan je pristup prezentaciji rezultata arheoloških istraživanja.  Svaki lokalitet upotpunjen je informacijama iz recentne literature, sve je smješteno u dostupne Google karte. Interaktivna karta arheoloških lokaliteta u Đakovštini osmišljena je kako bismo javnosti, putem virtualnog okruženja, ponudili sistematiziranu bazu podataka o arheološkom bogatstvu prostora kojim se naš Muzej bavi.

Kako koristiti kartu?

Plavom ikonicom na karti su označeni istraživani položaji, a crvenom oni s kojih je samo prikupljen arheološki materijal. Klikom na pojedini lokalitet otvara se informativni okvir koji sadrži sliku, kratki opis, stanje zaštićenosti te pregled literature u kojoj se taj lokalitet spominje.

Karta je još uvijek u fazi izrade te je svakodnevno nadograđujemo i nadopunjujemo novim podacima. Ukoliko imate kakvu primjedbu, prijedlog ili dopunu, obratite se autorici projekta, Jeleni Boras putem maila: boras.jelena@gmail.com