Radionice/igraonice za djecu

Muzej Đakovštine u programe Malih vezova uključuje se cjelodnevnim radionicama/igraonicama za djecu, u subotu 1. srpnja 2017. od 9 do 12:30 te od 15 do 18 sati.

Hrvatske autentične igračke projekt su udruge poVUcizakulturu koje na prigodan način djeci približavaju vlastitu tradiciju i kulturu. Zvutka, Znatiželjna nit ili Čičolin samo su neke od igara koje će uvesti u svijet baštine: tradicijskih plesova, tekstilnog rukotvorstva, prehrane i čipkarstva.

Radionice su besplatne, a djeca se mogu uključiti bilo u kojem trenutku u navedenim terminima.

plakat web

 

Skip to content