Pravo na pristup informacijama

[:hr]Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13.) koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti.
Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički li neki drugi zapis).

Ponovna uporaba znači upotrebu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Muzeju Đakovštine. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti obrazac Zahtjeva za ostvarivanje uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju i donijeti osobno ili dostaviti na fizičku ili mail adresu:

  • Muzej Đakovštine, Ante Starčevića 34, 31400 Đakovo,
  • elektroničkom poštom: muzej.djakovstine@os.t-com.hr

Obrazad zahtjeva za uvid u  muzejsku građu:

Dokumenti i pravilnici

2024.

2023.

2022.

2021.

2020.

 

Natječaji

2023.

2022.

2021.

2020.

Arhiva natječaja i dokumenata

[:]

Skip to content