Arheološki stalni postav

Otvoren: 2017. godine
Autori: Ivo Pavlović, Ana Grbeša, Jelena Boras
Likovni i prostorno oblikovanje: mr. sc. Mario Beusan, prof.
Kustosica: Jelena Boras, mag. archaeol.

Stalni arheološki postav Muzeja Đakovštine, smješten je na prvom katu muzejske zgrade. Sastavljen je od sedam izložbenih prostorija, podijeljenih u tri vremenska bloka. Materijal izložen u postavu se niže kronološki, od prapovijesnog razdoblja i najstarijih nalaza koje Muzej čuva, preko antičkog razdoblja, a završava se srednjovjekovnim i ranonovovjekovnim arheološkim materijalom pronađenim diljem Đakovštine.

U prvoj i dijelu druge prostorije izloženi su predmeti koje smještamo u prapovijesno doba, a najstariji se datiraju oko 5000. g. pr. Kr., u vrijeme mlađeg kamenog doba. Osim arheoloških predmeta, izložena je i paleontološka zbirka fosilnih ostataka morskih organizama čija se starost procjenjuje na oko 17 milijuna godina. Uz mlađekamenodobne nalaze, izloženi su i bakrenodobni, brončanodobni i željeznodobni nalazi kroz keramičke posude ili različite uporabne predmete. Posjetitelji imaju priliku vidjeti brončanodobnu ostavu Punitovci, jedan paljevinski grob iz Štrosmajerovca, a kao posebnost izrađena je rekonstrukcija prapovijesne kuće s lokaliteta Tomašanci-Palača uz ilustracije različitih faza izgradnje.

 

Nakon prapovijesnih izložaka, u drugoj i trećoj prostoriji smješteni su nalazi iz antičkog razdoblja s područja Đakovštine i to grobni nalazi s lokaliteta Štrbinci te naseobinski s lokaliteta Ivandvor. Osim jedinog kamenog spomenika na kojemu je uklesano antičko ime Đakova, Certissia, izložena su pozlaćena staklena dna plitica, koja su od neprocjenjive povijesne vrijednosti za cijeli prostor Đakovštine.

Posljednja vremenska cjelina tiče se srednjovjekovnog razdoblja. Početak tog turbulentnog razdoblja ljudske prošlosti prikazan je u četvrtoj prostoriji – hodniku, gdje su izloženi nalazi iz 8. stoljeća kada se datira naselje na položaju Đakovo – Župna crkva.  Osim naselja koje je trajalo nekoliko stoljeća, na istoj lokaciji je istraženo veliko srednjovjekovno groblje na koje se stanovništvo ukapalo do 16. stoljeća, a nalazi s te nekropole su raspoređeni kroz faze u petoj i šestoj prostoriji. Srednjovjekovni dio, ali i ukupni postav, završava se izlošcima s različitih srednjovjekovnih lokaliteta iz cijele Đakovštine, među kojima se posebno izdvaja skupni nalaz srebrnih denara kraljice Marije i kralja Sigismunda iz Drenja.

Stalni postav je realiziran sredstvima Ministarstva kulture Republike Hrvatske te Grada Đakova. Stručni suradnici na postavu su dr. sc. Krešimir Filipec (Filozofski fakultet u Zagrebu, Odsjek za arheologiju), dr. sc. Branka Migotti, dr. sc. Tino Leleković (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Odsjek za arheologiju), dr. sc. Jacqueline Balen (Arheološki muzej u Zagrebu), Tomislav Hršak i Dragana Rajković (Muzej Slavonije). Dio izloženog materijala je, zahvaljujući razumijevanju i susretljivosti kolega, posuđen iz Muzeja Slavonije.

Skip to content