Kulturno povijesna zbirka

Kulturno povijesna zbirka datira od samog osnivanja muzeja, baš kao što je to slučaj i s ostalim muzejskim zbirkama. Nastala je donacijama, otkupom i prenošenjem građe iz srodnih gradskih ustanova, a po istom obrascu popunjavana je proteklih pedeset godina. Danas sadrži brojne pisane i materijalne ostatke o razvitku grada i cijele Đakovštine od 13. do 20. stoljeća. Nažalost, srednji vijek i tursko razdoblje vladanja ovim krajevima zastupljeno je tek sporadično, da bi se broj sačuvanih predmeta povećavao sa svakim narednim stoljećem. Svakako najznačajniji dio zbirke odnosi se na drugu polovicu 19. i 20. stoljeća kada se Đakovo definitivno profilira u trgovačko-obrtničko mjesto usko integrirano u svoje ruralno okruženje.
Zbirka sadrži: oružje, ostavštinu kulturno-prosvjetnih i sportskih društava, stilski namještaj, plakate, diplome, zastave, cehovske ladice, pečate i drugo.

Skip to content