Zbirka Domovinskog rata

Ova zbirka najnovija je zbirka Muzeja Đakovštine. Potreba njezinog formiranja nametnula se već tijekom Domovinskog rata kada smo nastojali prikupiti što veći broj materijala koji je trebao svjedočiti, kako o ratnim operacijama, tako i o samom karakteru rata. Ipak, najveći dio zbirke nastao je nakon završetka ratnih operacija zahvaljujući susretljivošću kolektiva i pojedinaca izravno uključenih u obranu Đakovštine. Zbirka je isključivo lokalnog karaktera, a sadrži: oružje, video zapise, vojne odore, fotografije, vojne oznake, planove obrane vojnih objekata JNA, skice borbi za osvajanje vojarni, letke i druge dokumente.

Skip to content