Izračun ekonomski najpovoljnije ponude

Izračun ekonomski najpovoljnije ponude