Prostor Đakovštine u 16. stoljeću

Film od 20 minuta prikazuje let nad današnjim prostorom Đakovštine s naznačenim nazivima sela, selišta, vinograda, baština, čestica i zemljišta koji su zabilježeni u poreznom popisu sandžaka Požega iz 1579. godine.

Prostor Đakovštine se u 16. stoljeću nalazio unutar ove teritorijalno – upravne jedinice Osmanskog carstva, a sam sandžak Požega je bio podijeljen na manje teritorijalne jedinice koje su se nazivale nahije. Današnji prostor Đakovštine bio je podijeljen na osam nahija koje su se širile naravno izvan tog prostora, a u tih osam nahija zabilježeno je 154 sela i 269 naziva zemljišta što je ukupno 423 toponima. Muzej Đakovštine formirao je 2021. godine digitalnu bazu suvremenih i povijesnih toponima na temelju izvora iz 18. stoljeća i 19. stoljeća te suvremenih službenih karata i servisa Državne geodetske uprave. Toponimi su u bazi geografski pozicionirani u prostoru. Popis Sandžaka Požega kojega je prevela i priredila dr. Fazileta Hafizović, u izdanju Državnog arhiva u Osijeku, poslužio nam je za pretraživanje baze. S većom ili manjom vjerojatnošću pronašli smo 179 elemenata koje smo smjestili na odgovarajuće geografske lokacije unutar prostora Đakovštine i pretočili u video let od 15 minuta s naznačenim današnjim naseljima kako bi se zainteresirani gledatelji lakše orijentirali. Ne možemo dakako, sa stopostotnom sigurnošću tvrditi da su se sela nalazila baš točno na lokacijama gdje smo ih smjestili ali naše pretpostavke planiramo potvrditi ili korigirati ovogodišnjim planom arheološkog terenskog pregleda.

 

 

Skip to content