Najava nove izložbe

Etnografsku izložbu “Sjedi drvo na drvo: odnos čovjeka i drveta kroz različite aspekte života” otvorit ćemo 29. lipnja 2017. u 19 sati. Prva je to izložba nove kustosice Muzeja Đakovštine, Marije Gačić, koja je izložbom i katalogom promislila drvo u ljudskom životu počevši s različitim vjerovanjima u drveće i povezana s drvećem u prošlosti i danas. Izložba kreće od činjenice da ljudskom intervencijom od grane drveta nastaje štap. Priča se nastavlja brojnim uporabnim predmetima od drveta, za koje danas ne možemo niti zamisliti da su nekada bili drveni. No, kako čovjek utječe na drvo, tako i drvo utječe na čovjeka te se propituje i osobni odnos čovjeka i drvenih predmeta. Kao sastavni dio izložbe, prikazivat će se kratki dokumentarni film “Dotter” autora Tomislava Mataića, a uz to, posjetitelji će imati priliku u “Drvenoj slušaonici” slušati pjesme o drvetu, dok će tridesetak uzoraka drveta biti dostupno za pogled, dodir i njuh.
Većina izloženih predmeta je iz fundusa Muzeja Đakovštine, a brojni predmeti su i iz privatnih zbirki: Tomislava Bašića iz Vrpolja, Vlade Matokovića iz Selaca Đakovačkih, Zdenka Šarčevića iz Đakova te iz Zbirke Samostana Milosrdnih sestara sv. Križa iz Đakova.
Izložba ostaje otvorena do 31. kolovoza 2017. te je možete pogledati svakoga dana od 9 do 13 sati.

untitled

Skip to content