POVIJESNI ATLAS ĐAKOVŠTINE – 2. dio

Povodom Međunarodnog dana muzeja, Muzej Đakovštine je pripremio našim pratiteljima i virtualnim prijateljima novi digitalni sadržaj. Donosimo Vam  dvije interaktivne karte sa opisima župa ili naselja koji potječu iz 18. stoljeća.

ĐAKOVŠTINA NA TAJNIM ZEMLJOVIDIMA 18. STOLJEĆA

S listovima ove karte upoznali smo Vas već u prvom dijelu našeg povijesnog atlasa, a u ovom izdanju smo grafičkom prikazu pridružili detaljne opise svih navedenih mjesta.

Na kartama su u fokusu geografske osobitosti koje su presudne pri kretanju vojske. Vegetacija je, također, poprilično jasno naznačena da se na prvi pogled razlikuje nisko raslinje od šuma i visoke vegetacije. Rijeke, potoci, kanali, izvori i ostali hidrografski elementi su također obilježeni, kao i mlinovi koji su se na tim elementima nalazili. Općenito su crvenom bojom označeni mostovi ili samostalne zgrade koji su bili zidani, a crnom bojom oni koji su izrađeni od drveta. Ukoliko je riječ o objektima unutar naselja, svi su prikazivani crvenom bojom bez obzira na građevni materijal. Prikaz kuća kao i njihov položaj se trebaju uzeti s rezervom. Naselja su klasificirana ili kao grad (stadt, velika slova), trgovište (markt, oznaka M ispred imena) ili selo (dorf). Karta donosi i desetke tisuća toponima. Kako mjernici nisu poznavali glasove koji ne stoje u njemačkom jeziku, u ekipi su sudjelovali i lokalni stanovnici koji su poznavali nazivlje. Hidronimi nose oznake Fluss ili Strom za rijeku, Bach za potok te Quelle za izvor.

Staze su prikazane kao točkaste linije, konjske staze kao smeđa iscrtkana linija, šumski i poljski putovi kao smeđa linija, poštanski i komercijalni putovi kao dvostruka linija tušem ispunjena smeđom bojom, a putovi u močvarnom predjelu kao linija s poprečnim crtama. Označeni su i čardaci simbolom stražarnice. Bojama i simbolima naznačeni su načini iskorištavanja zemljišta (oranice, livade, kuhinjski vrtovi, pašnjaci, polja hmelja, duhana, vinogradi i voćnjaci.

Karte prve topografske izmjere su izuzetan i autentičan izvor koji donosi podatke o prirodnom krajoliku, dinamici hidrografskih odnosa, morfološkim i funkcionalnim strukturama naselja, razvoju prometne mreže, granicama i upravno – teritorijalnom ustroju, te geografskom nazivlju (toponimiji).

Prostor Đakovštine kartiran je 1780-ih godina. Časnici za mjerničke i kartografske poslove temeljito su prošli ovim područjem. Ove su karte objavljene u ediciji ”Hrvatska na tajnim zemljovidima 18. i 19. stoljeća, Virovitička županija, u izdanju Hrvatskoj instituta za povijest, 2002. godine. Mi Vam u našoj karti donosimo ove detaljne i zanimljive opise sela koji prate kartografske prikaze.

 

OPIS KATOLIČKIH ŽUPA U ĐAKOVŠTINI 1733./1734. GODINE

Donosimo prijevod Opisa stanja katoličkih župa 1733. / 1734. godine kojega je provela franjevačka provincija Bosna Srebrena, pošto joj je bila povjerena uprava većine tada postojećih župa. Opise je preveo i objavio Stjepan Sršan 1997. godine u Zborniku Muzeja Đakovštine 4 (Sršan, Stjepan. “Katoličke župe u Đakovštini početkom 18. stoljeća.” Zbornik Muzeja Đakovštine, vol. 4, br. 1, 1997, str. 83-99.

Skip to content